For Youth &#8729 With Youth &#8729 By Youth

News

INTERNATIONAL YOUTH DAY 2023

"Youth Initiatives Centre" NGO, continuing the beautiful tradition of celebrating International Youth Day

Read More>>
SUPPORT TO ADOLESCENTS AND YOUTH FORCIBLY DISPLACED FROM ARTSAKH (NAGORNO KARABAKH)

"Youth Initiative Centre" NGO will provide support to adolescents and youth forcibly displaced from Artsakh (Nagorno Karabakh)

Read More>>
MESSAGE TO INTERNATIONAL COMMUNITY

Youth Initiative Centre, as a non-governmental organization dealing with youth issues, continues to defend the youth agenda in various platforms, including the agenda of thousands of children and young people of Artsakh

Read More>>
UPSHIFT SYUNIK GALA EVENT

On July 13, the final event of the "UPSHIFT Syunik" cultivating adolescents' growth and engagement in community development project was

Read More>>

Announcement

CAPACITY BUILDING OF YOUTH WORKERS

Դասընթացի նպատակն է երիտասարդական աշխատողներին տրամադրել գործնական մենթորական հմտություններ ու նախապատրաստել նրանց տարբեր ծրագրային և"Youth Initiative Center" (YIC) NGO invites youth workers over the age of 18 from all regions of the RA to participate as mentors in a four-day training aimed at developing

Read More>>

“LOCAL YOUTH POLICY” TRAINING

"Youth Initiative Center" (YIC) NGO invites representatives of the youth sector and local self-government bodies (LGUs) of 24 communities of Armavir, Tavush, Lori,

Read More>>

SHORT – TERM ESC OPPORTUNITY IN ARMENIA AND GEORGIA

Ծրագրերին դիմելու համար անհրաժեշտ է  ուղարկել անգլերեն լեզվով  ինքնակենսագրական և մոտիվացիոն նամակ evsyic@gmail.com էլ․ հասցեին։

Read More>>