Երիտասարդների տուն

Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն»-ում շարունակում ենք տրամադրել երիտասարդներին տարածք և ոգևորել` զարգաց- նելու իրենց գաղափարներն ու....

Կարդալ ավելին>>

«Բայքլայֆ» ՍՁ

2019 թվականի հունվարից Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կեն- տրոն» ՀԿ-ն իրականացնում է «Բայքլայֆ» սոցիալական ձեռնարկատիրության ծրագիրը

Կարդալ ավելին>>

«Երիտասարդների քաղաք»

«Երիտասարդների քաղաք  զբոսաշրջային ենթակա- ռուցվածքների զարգացման գործընթացում երիտասարդների դերի բարձրացում» խորագրով

Կարդալ ավելին>>

«Իստակ» բնական օճառների արտադրատեսակ

Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն 2019թ.-ից հանդես է գալիս էկոլոգիապես մաքուր

Կարդալ ավելին>>

Տեղեկատվական կենտրոն Հայաստանում

«Էրազմուս+ Երիտասարդություն» և «Եվրոպական համերաշ-խության կորպուս» ծրագրերի տեղեկատվական կենտրոնների ցանցը ստեղծվել է 2017 թվակա- նին:Կենտրոնները գործում են

Կարդալ ավելին>>

ԵՀԿ ԵՆԿ-ի հետ

Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն»-ը, Եվրամիության «Երիտասարդությունը շարժման մեջ / Էրազմուս+» ծրագրի շրջա- նակներում, իրականացնում է

Կարդալ ավելին>>

Շարժունակություն ԵՆԿ-ի հետ

Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն»-ը, կարևորելով երիտասարդների անհատական և մասնագիտական .....

Կարդալ ավելին>>

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ . ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԵՏ . ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

Նորություն

Cities of YOUth միջազգային դասընթաց Գյումրիում

Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն, համագործակցելով վրացական «Դրոնի» երիտասարդական ասոցիացիայի, ուկրաինական «Եվրոպական նախաձեռնությունների կենտրոն»

Կարդալ ավելին>>
«Become a Super MENTOR» միջազգային դասընթաց

Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն (Հայաստան) «Foreningen Framtidstaget» (Շվեդիա) հետ համատեղ հոկտեմբերի 14-ից 21-ը Եվրամիության «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակներում

Կարդալ ավելին>>
Հայաստան-Գերմանիա դպրոցական ծրագիր

Սեպտեմբերի 7-ին Հայաստան-Գերմանիա դպրոցական փոխանակման ծրագրի շրջանակներում փոխըմբռնման հուշագրեր ստորագրվեցին Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն»

Կարդալ ավելին>>

Հայտարարություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ «Սպիտակի երիտասարդների տուն»

Կարդալ ավելին>>

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | Ծրագրի համակարգող

ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ Ծրագրի համակարգող ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ՈԼՈՐՏ՝ Տղամարդկանց և կանանց իրավահավասարություն, Մարդու իրավունքներ, Երեխաների իրավունքներ

Կարդալ ավելին>>

ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆ Է  մանկությունից չափահասություն անցումային տարիքում գտնվող երիտասարդներին աջակցող երիտասարդական աշխատողների հզորացումը։

Կարդալ ավելին>>

Միջոցառումներ