RIMMA SHAHVERDYAN

Hosting organization: Centre Francais de Berlin gGmbH

When: February 2018 – November 2018

Where:  Berlin, Germany

 Aim: To empower and assist young people in their personal and social development, to provide a safe and supportive environment for young people to realize and achieve their full potential.

Volunteer’s Tasks: To support the organization in implementing international projects, to conduct daily work with the youngsters in the Youth Centre, organize leisure time and intercultural activities for them and implement own ideas and initiatives.

49676531_336477223633472_9167882442369925120_n  49730708_219523602331037_1862853545364029440_n  49347958_509770532848216_8544195045723471872_n  50226170_319265948921117_615483051333386240_n

ՌԻՄՄԱ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ

Հյուրընկալող կազմակերպություն. Centre Francais de Berlin gGmbH

Երբ. Փետրվար 2018 – Նոյեմբեր 2018

Որտեղ.  Բեռլին, Գերմանիա

Նպատակ. Նպաստել երիտասարդների անհատական և սոցիալական զարգացմանը, տրամադրել ապահով և նպաստավոր միջավայր՝  վերջիններիս ներուժի հզորացման համար:

Կամավորի առաջադրանքները. Աջակցել կազմակերպությանը միջազգային ծրագրերի իրականացման հարցում, երիտասարդների հետ իրականացնել ամենօրյա աշխատանք տեղական երիտասարդական կենտրոնում, վերջիններիս համար կազմակերպել ժամանցային և միջմշակութային միջոցառումներ, իրականացնել սեփական նախաձեռնություններ։

49676531_336477223633472_9167882442369925120_n 49730708_219523602331037_1862853545364029440_n  49347958_509770532848216_8544195045723471872_n  50226170_319265948921117_615483051333386240_n