ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԹԵՄԱՅՈՎ

YIC Mobility Logo_ PNGԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ From Migration to Integration

ՎԱՅՐԸ՝ Լասինյա, Խորվաթիա

ՕՐԵՐԸ՝ սեպտեմբերի 16-23, 2019

 

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆ Է բարձրացնել երիտասարդների իրազեկվածությունը միգրանտների խնդիրների մասին, խրախուսել հանդուրժողականություն և համերաշխություն՝ միգրանտների սոցիալական ներգրավվածությունը բարձրացնելու համար:

 

ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԵՆ՝

 

  • Խթանել միջմշակութային և միջկրոնական երկխոսությունը
  • Խթանել սոցիալական ներառականությունն ու համերաշխությունը միգրանտների և մարգինալացված այլ խմբերի նկատմամբ,
  • Սակավ հնարավորություններով երիտասարդների կարողությունների զարգացում

 

ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ 18-25 տարեկան երիտասարդներ, ովքեր զբաղվում ակտիվ հասարակական գործունեությամբ և հատկապես բնակվում են գյուղական վայրերում:

 

Ծրագրի աշխատանքային լեզուն ԱՆԳԼԵՐԵՆՆ Է:

Խումբը բաղկացած է լինելու 5 մասնակցից և 1 թիմի լիդերից:

 

Ծրագրի ընթացքում կազմակերպիչները հոգում են կացության և սննդի ծախսերն ամբողջությամբ: Հայաստանի մասնակիցների ճանապարհածախսը կփոխհատուցվի մինչև 360 եվրո՝ տոմսի ստացականները ներկայացնելու պայմանով: Վիզայի վճարը և վիզայի հետ կապված ծախսերը ևս փոխհատուցվում է ծրագրի կողմից:

 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ՝

  • 20 եվրո

ԵՆԿ ՀԿ անդամները և ԵՆԿ ՀԿ-ի հետ համաձայնագրեր ունեցող կառույցների կողմից առաջադրված թեկնածուները ազատված են մասնակցության վճարից:

 

Ծրագրին դիմելու համար հարկավոր է լրացնել առցանց դիմում-հայտը:

 

ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏՆ Է ս/թ հունիսի 16ը, ժամը 13:00-ն:

 

Հավելյալ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Վալյա Մարտիրոսյանին valya.martirosyan@yic.am էլ. հասցեով կամ զանգահարել ԵՆԿ ՀԿ գրասենյակ 095 919197 հեռախոսահամարով (բացի կիրակի և երկուշաբթի օրերի): 

ERASMUS+ YOUTH EXCHANGE PROJECT ON MIGRATION AND INTEGRATION

mobilityYICTITLE: From Migration to Integration

PLACE: Lasinja, Croatia

DATES: 16-23 September, 2019

 

THE PROJECT AIMS to raise awareness in young people about the problems faced by migrants with the goal of increasing tolerance and solidarity among youth and improving the level of social inclusion of migrants.

 

THE PROJECT OBJECTIVES:

 

  • promoting intercultural and inter-religious dialogue
  • promoting social inclusion and solidarity towards migrants and all other marginalized groups in society
  • development of key competences of young people with fewer opportunities (rural area, unemployed)

 

WHO CAN PARTICIPATE: Participants should be 18-25 years old young people who are active members of community and especially live in rural areas.

 

Working language is ENGLISH.

 

The Armenian team will consist of 5 participants and 1 team leader.

Food and lodging is fully covered. The travel limit for Armenian participants is 360 Euros which will be reimbursed upon submitting the ticket receipts to the organizers. Visa fee and visa related costs will be covered by the project.

 

PARTICIPATION FEE:

  • 20 EUR

There is no participation fee for YIC members and for participants nominated from institutions with agreement to YIC.

 

To apply for the project, please go through this link.

 

THE DEADLINE FOR APPLICATIONS IS:  June 16th, 2019 by 13:00.

 

Should you have additional questions, please contact Valya Martirosyan at valya.martirosyan@yic.am or call the YIC office by the following phone number: 095 919197 (except Sunday and Monday).