1

ԵՆԿ Երիտասարդների տուն. Ծախս-Օգուտ Վերլուծություն

2

Բաց երիտասարդական աշխատանքի ազդեցության վերլուծություն

2

Բաց երիտասարդական աշխատանքը հայաստանում.
Առկա վիճակի և զարգացման նախադրյալների
ուսումնասիրություն

2

Երիտասարդական աշխատանքի և երիտասարդական կենտրոնների եվրոպական ցանցերի ուսումնասիրություն