ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ MUSIC UPROOTS STEREOTYPES AND EXCLUSION 2․0 – M.U.S.E 2․0 ՎԱՅՐԸ՝ Ստրատոնի (Խալկիդիկի), Հունաստան ՕՐԵՐԸ՝ 2-17 օգոստոսի 2024 թ․    ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԵՆ՝  Երիտասարդներին ծանոթացնել երաժշտության աշխարհի հետ՝ իրենց սեփական փորձի, կարողությունների և մոտեցումների միջոցով՝ հաշվի առնելով տարբեր սոցիալական կարգերը, Բարձրացնել միջմշակութային իրազեկվածությունը, ստեղծել ներառական սոցիալական միջավայր և համերաշխություն բոլորի համար, Բարելավել մասնակիցների երաժշտական և գեղարվեստական հմտությունները, հաղորդել նոր գիտելիքներ և հմտություններ արվեստին վերաբերող աշխատարանների միջոցով:   ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ՝ Հայաստանի թիմը  բաղկացած է լինելու 4 երիտասարդ մասնակցից և 1 թիմ լիդերից: Երիտասարդ մասնակիցները պետք է լինեն 18-25 տարեկան ակտիվ երիտասարդներ, ու...


ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակը «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպության հետ՝  ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացնում է «Երիտասարդական աշխատողների և տեղական կազմակերպությունների հիմնարար հմտությունների զարգացում» խորագրով եռօրյա վերապատրաստումներ:   Նպատակն է ձևավորել դեռահասների և երիտասարդների բազմազան կարիքներին ավելի արագ արձագանքող համայնքներ ինչպես արտակարգ իրավիճակների ժամանակ, այնպես էլ դրանցից հետո:  Եռօրյա վերապատրաստման թեմաներն ուղղված են հիմնարար հմտությունների զարգացմանը՝ ներառելով այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են՝ երիտասարդական աշխատանք, հոգեկան առողջություն և հաշմանդամություն ունեցող դեռահասների ու երիտասարդների սոցիալական ներառում։     Եռօրյա վերապատրաստումները անկացվելու են երկու ...


«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» (ԵՆԿ) ՀԿ-ն «Երիտասարդ քաղաքացիները գործում են․ Երիտասարդները որպես տեղական ժողովրդավարության ջատագովներ և ակտիվիստներ» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է 18 տարեկանը լրացած երիտասարդական աշխատողների՝ մասնակցելու վերապատրաստման եռօրյա դասընթացի, որը միտված է տեղական մակարդակում երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվությանը նպաստելու համար անհրաժեշտ հմտությունների զարգացմանը:   Դասընթացի մանրամասները. Երբ՝ հունիսի 3-5 Որտեղ՝ ք․ Գյումրի   Դասընթացի նպատակն է.  երիտասարդական աշխատողներին տրամադրել տեսական գիտելիքներ և կիրառելի հմտություններ տեղական մակարդակում երիտասարդական խմբերի քաղաքացիական ակտիվությանը սատարելու համար: Դասընթացի թեմատիկ շրջանակը. Երիտասարդների մասնակցության խթանում որոշումների կա...


«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ «Արթիկի երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնում գրասենյակի աշխատակից հաստիքում չվճարվող աշխատանքային պրակտիկա անցնելու համար:   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ Գրասենյակի աշխատակից ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՎԱՅՐԸ՝ «Արթիկի երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոն (ք․ Արթիկ, Անկախության 20/1) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` Կենտրոնի այցելուների ընդունում, ուղղորդում և տվյալների բազաների վարում ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ 14:00-18:00 (երեքշաբթիից շաբաթ), 20 ժամ/շաբաթ (6 ամիս) ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ՝ Կենտրոնի համակարգող ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՍԿԻԶԲԸ՝ Հունիսի 11, 2024 թ․   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Պատասխ...


«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» (ԵՆԿ) ՀԿ-ն «Երիտասարդները գործելիս» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում են ՀՀ բոլոր մարզերից 18 տարեկանից բարձր երիտասարդական աշխատողների՝ մասնակցելու որպես մենթորներ քառօրյա վերապատրաստման դասընթացի, որի նպատակն է զարգացնել մասնագիտական հմտությունները և խթանել երիտասարդական ոլորտում արդյունավետ ներգրավվածությունը: Դասընթացի մանրամասները. Երբ՝ հունիսի 6-ից 9-ը Որտեղ՝ Կոտայք, Աղվերան։   Դասընթացի նպատակն է.  երիտասարդական աշխատողներին տրամադրել գործնական մենթորական հմտություններ ու նախապատրաստել նրանց տարբեր ծրագրային և կազմակերպչական միջավայրերում մենթորական աշխատանք իրականացնելուն: Դասընթացի թեմատիկ շրջանակը. Երիտասարդների մասնակցության խթանում Երիտասարդների ու կազմակեպությունների կարիքների համադր...


«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հրավիրում է Արմավիրի, Տավուշի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի 24 համայնքների երիտասարդական ոլորտի ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ) ներկայացուցիչների՝ մասնակցելու 50/50 ձևաչափով երիտասարդական տեղական քաղաքականություն թեմայով դասընթացի, որը կազմակերպվում է «Երիտասարդները գործելիս. Հայաստանում երիտասարդների զորեղացման և առաջնորդության խթանման» ծրագրի շրջանակներում:  Դասընթացի նպատակն է նպաստել Հայաստանում համայնքային երիտասարդական քաղաքականությունների մշակմանը՝ երիտասարդական կառույցների և համայնքային իշխանությունների կարողությունների համատեղ զարգացման (50/50 ձևաչափով) միջոցով։  Դասընթացը անդրադառնում է հիմնական երկու թեմաների՝ երիտասարդների մասնակցություն և երիտասարդա...


 «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ «Սպիտակի երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնում գրասենյակի աշխատակից հաստիքում չվճարվող աշխատանքային պրակտիկա անցնելու համար:   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ Գրասենյակի աշխատակից ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՎԱՅՐԸ՝ «Սպիտակի երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոն (ք․ Սպիտակ, Շահումյան 105) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` Կենտրոնի այցելուների ընդունում, ուղղորդում և տվյալների բազաների վարում ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ 14:00-18:00 (երեքշաբթիից շաբաթ), 20 ժամ/շաբաթ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ՝ Կենտրոնի համակարգող ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՍԿԻԶԲԸ՝ Մայիսի  31, 2024 թ․   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Պատասխանել հեռախոսա...


ՎԱՅՐԸ՝  Գյումրի / Արթիկ, Հայաստան ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Հուլիսի 11, 2024 – Օգոստոսի 21, 2024 ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ  18-30 տարեկան, նախաձեռնող, մոտիվացված, շփվող և անգլերենի հաղորդակցման հմտություններ ունեցող երիտասարդներ: ————————————————————————————————————— ՎԱՅՐԸ՝  Ռուսթավի / Գումբաթի / Կվեդա Պոնա, Վրաստան ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ Հունիսի 6, 2024 – Հուլիսի 17, 2024 ՈՒՂԱՐԿՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ Georgian Youth for Europe (GYE) ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ  18-30 տարեկան, նախաձեռնող, մոտիվացված, շփվող և անգլերենի հաղորդակցման հմտություններ ունեցող երիտասարդներ:   Ծրագրերին դիմելու հ...


«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» (ԵՆԿ) հասարակական կազմակերպությունը, «Երիտասարդները գործելիս. Հայաստանում երիտասարդների զորեղացման և առաջնորդության խթանման» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է ոլորտում գործող հավանական մատակարարներին մասնակցելու ՀՀ մարզերում հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման մրցույթին։ «Երիտասարդները գործելիս. Հայաստանում երիտասարդների զորեղացման և առաջնորդության խթանման» ծրագիրը Եվրոպական միության և Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող նախաձեռնություն է, որն իրականացվում է Վորլդ Վիժն Հայաստանի, Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի և Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն»–ի հետ համատեղ: ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերի փաթե...


«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» (ԵՆԿ) հասարակական կազմակերպությունը սկսում է անգլերեն լեզվի սկսնակ և միջին մակարդակի ակումբներ: Եթե ցանկանում եք զրոյից սովորել անգլերեն կամ բարելավել ձեր գիտելիքները, ապա շտապե’ք գրանցվել հետևյալ  հղումներով ՝  Անգլերենի սկսնակ մակարդակ՝ https://forms.gle/vysJ4bWDz8vdtxx28 Անգլերենի միջին մակարդակ՝ https://forms.gle/Q59RpRr1MVoSAgRy6 Ակումբների մեկնարկը՝ 2 մայիսի  2024թ. Ակումբին կարող է անդամակցել  14-35 տարեկան ցանկացած երիտասարդ: Տեղերը սահմանափակ են:  Գրանցման վերջնաժամկետը  մինչև  2024թ. ապրիլի 25-ն է: Դիմորդների հետ նախապես կապ կհաստատվի ԵՆԿ ադմինիստրացիայի կողմից։  Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել ԵՆԿ գրասենյակ (երկ.-ուրբ., ժամը 09:00-18:00)  095 91 91 97 հեռախոսահամարով: &...