ՄՐՑՈՒՅԹ «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՎԱԳ ՓՈՐՁԱԳԵՏ»

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՌԱՐԿԱ․ Երիտասարդական քաղաքականության ոլորտի ավագ փորձագետ 

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑ․ Անհատ փորձագետ կամ իրավաբանական անձ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՏԵՍԱԿ․ Ծառայության մատուցում 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ․ 01.02.2024 – 30.06.2026 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐԻ ՔԱՆԱԿ: 40 օր (320 ժամ) 

 

«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» (ԵՆԿ) հասարակական կազմակերպությունը «Երիտասարդները գործելիս. Հայաստանում երիտասարդների զորեղացման և առաջնորդության խթանման» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է մրցույթ երիտասարդական քաղաքականության ոլորտի 2 փորձագետի համար ծրագրի հետևյալ բաղադրիչներում ներգրավելու նպատակով։ 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 1 (10 օր)

Տեղական երիտասարդական քաղաքականության որակի չափորոշիչների ուղեցույցի մշակում՝ հիմք ընդունելով Եվրոպական երիտասարդական ֆորումի մոդելը: 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 2 (30 օր)

Հայաստանում գործող երիտասարդական աշխատանքի փորձի վերանայման միջոցով երիտասարդական աշխատանքի միջավայրերի երկու տարբեր մոդելների մշակում՝ 

1) Երիտասարդական կենտրոնի մոդել 

2) Երիտասարդական տարածքի մոդել:  

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ 

 • Ուսումնասիրել Հայաստանում և արտերկրում առկա ոլորտային փաստաթղթերը,
 • Գիտելիքի և փորձի հավաքագրման նպատակով հանդիպել և խորհրդակցել շահագրգիռ կողմերի և փորձագիտական համայնքի հետ,
 • Պատրաստել և շրջանառել վերը նշված փաստաթղթերի սկզբնական և վերջնական տարբերակները հայերեն լեզվով,
 • Մասնակցել երիտասարդական աշխատանքի միջավայրերի երկու տարբեր մոդելների ջատագովման նպատակով կազմակերպված հանդիպումների, խրհրդակցությունների և այլ միջոցառումների:

 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ 

 • Երիտասարդական աշխատանքի և երիտասարդական քաղաքականության ոլորտում աշխատանքի առնվազն 5 տարվա փորձ,
 • Երիտասարդական քաղաքականության ջատագովման և ազգային մակարդակում շահերի պաշտպանության հաջողված փորձ,
 • Երիտասարդական աշխատանքի վերաբերյալ հրապարակումների (մոդելներ, գիտական հոդվածներ, հետազոտություններ, այլ հրապարակումներ) առկայություն,
 • Ազգային մակարդակում որոշումների կայացման մեխանիզմների հստակ պատկերացում,
 • Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և պետական կառույցների հետ աշխատելու փորձ,
 • Թիմի հետ աշխատելու կարողություն,
 • Գերազանց վերլուծական և հաշվետվություններ գրելու, ներկայացնելու հմտություններ,
 • Ոչ ֆորմալ ուսուցման փորձառություն,
 • Հայերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն,
 • Համակարգչային գիտելիքներ (MS Word Excel, PowerPoint, web applications),
 • Տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն:

 

ՎՃԱՐՈՒՄ. 

Ծառայության վճարումն իրականացվելու է ՀՀ դրամով՝ կատարողի կողմից ներկայացված օրական կատարված գործողությունների մասին վկայող թերթիկի (timesheet), իսկ իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում՝ նշված փաստաթղթին ի հավելում ներկայացված էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթի հիման վրա։ 

Ծառայության մեկ օրվա արժեքը կազմում է 200 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերն ու վճարները։

Եվրո – ՀՀ դրամ փոխարժեքը կհաշվարկվի ծառայության մատուցման պայմանագրի կնքման պահին պատվիրատուի բանկում գործող փոխարժեքին համապատասխան: 

 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳ․ 

Դիմելու համար պահանջներին համապատասխանող հավակնորդները պետք է youthinaction@yic.am էլեկտրոնային հասցեին ուղարկեն իրենց ինքնակենսագրականը և մոտիվացիոն նամակը, որը պետք է ներառի մրցույթի համար նշված կարողությունների վերաբերյալ հստակ տեղեկություններ, առցանց հղումներ: 

Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետն է 2023 թ. դետկեմբերի 20-ը, ժամը 18:00-ն: 

 

ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ․ 

Հայտերի գնահատումը տեղի կունենա երկու փուլով.

Փուլ 1. Հայտերի տեխնիկական պահանջներին համապատասխանելիության ստուգում՝  2023 թվականի դեկտեմբերի 21:

Փուլ 2. Հարցազրույց՝ 2024 թվականի հունվար:

Կդիտարկվեն միայն սահմանված պահանջներին համապատասխանող դիմորդների դիմումները: Նախնական ընտրությունն անցած հավակնորդների հետ կանցկացվի հարցազրույց՝ առերես կամ տեսազանգի միջոցով: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք կապ հաստատել ծրագրի համակարգող Մարիետա Գևորգյանի հետ՝ զանգահարելով +37498712733 հեռախոսահամարին կամ գրելով youthinaction@yic.am էլեկտրոնային հասցեին: 

ԵՆԿ հասարակական կազմակերպությունը հիմնվել է 2008 թվականին Գյումրիում՝ գործունեության հիմքում ունենալով երիտասարդական նախաձեռնությունների և ակտիվ մասնակցության խրախուսման միջոցով երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվության բարձրացման ու համայնքի զարգացման գաղափարը։ 

«Երիտասարդները գործելիս. Հայաստանում երիտասարդների զորեղացման և առաջնորդության խթանման» ծրագիրը Եվրոպական միության և Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող նախաձեռնություն է, որն իրականացվում է Վորլդ Վիժն Հայաստանի, Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի և Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն»–ի հետ համատեղ: