ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակը  «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպության հետ՝  ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացնում է «Երիտասարդների հետ աշխատող հասարակական կազմակերպությունների և պետական հաստատությունների ներկայացուցիչների կարողությունների զարգացում» խորագրով եռօրյա վերապատրաստումների շարք: Վերապատրաստումներն իրականացվում են «Երիտասարդական աշխատողների և տեղական կազմակերպությունների հիմնարար հմտությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակն է ձևավորել դեռահասների և երիտասարդների բազմազան կարիքներին ավելի արագ արձագանքող համայնքներ ինչպես արտակարգ իրավիճակների ժամանակ, այնպես էլ դրանցից հետո: Եռօրյա վերապատրաստման թեմաներն ուղղված են հիմնարար հմտությունների զարգացմանը՝ ներառելով այնպիսի թեմանե...


ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝  Digitalization of Youth Work ՎԱՅՐԸ՝ Բակուրիանի, Վրաստան ՕՐԵՐԸ՝ 16-23 ապրիլի 2024   ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆ Է՝ Զարգացնել երիտասարդական աշխատողների մեդիագրագիտությունը և մեդիա արտադրության գործընթացների ըմբռնումը: Զարգացնել երիտասարդական աշխատողների հմտություններն ու կարողությունները, որպեսզի կարողանան ավելի լավ աջակցել երիտասարդներին՝ դառնալու պատասխանատու թվային քաղաքացիներ: Ոչ-ֆորմալ ուսուցման հանրայնացում։   ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ՝ Հայաստան, Ռումինիա, Դանիա, Ֆրանսիա, Լիտվա, Պորտուգալիա, Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետություն, Ադրբեջան և Ուկրաինա։   ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ՝ Հայաստանի թիմը բաղկացած է լինելու 3 մասնակցից: Մասնակիցները պետք է լինեն առնվազն 18 տարեկան ակտիվ երիտասարդական առաջնորդներ, երիտասարդական աշխատողներ...


ՎԱՅՐԸ՝  Վիլնյուս և Տրակայի, Լիտվա ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  մարտ 2024 – մարտ 2025 ՈԻՂԱՐԿՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ European Voluntary Service Association “SALTES”  ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ է՝  մեր նպատակին հասնելու համար մենք աշխատում ենք տարածել և խթանել կամավորական և ոչ ֆորմալ կրթության գաղափարները, համախմբել կամավորներին, ստեղծել կամավորական ավանդույթներ Լիտվայում, փոխանակել երիտասարդական աշխատանքի լավագույն փորձը միջազգային մակարդակում, բարձրացնել երիտասարդական աշխատանքի որակը կամավորության ոլորտում, խթանել մշակութային համագործակցությունը և զարգացնել սոցիալ-մշակութային իրավասությունները: ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ  18-30 տարեկան, նախաձեռնող, մոտիվացված, շփվող և անգլերենի հաղորդակցման հմտությ...


«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» (ԵՆԿ) հասարակական կազմակերպությունը հրավիրում է Հայաստանի բոլոր մարզերի 13-25 տարեկան երիտասարդներին մասնակցելու «Առաջնորդության առցանց դպրոցի», որն իրականացվում է «Երիտասարդները գործելիս. Հայաստանում երիտասարդների զորեղացման և առաջնորդության խթանման» երկարաժամկետ ծրագրի շրջանակներում։  «Առաջնորդության առցանց դպրոցն» ընթանալու է իրարից անկախ չորս հոսքով՝ սկսած ս․թ․ փետրվարի 24-ից: Հանդիպումները նախատեսվում են հետևյալ օրերին՝   Առաջին հոսք փետրվարի 24, մարտի 2 և 9 Երկրորդ հոսք փետրվարի 25, մարտի 3 և 10 Երրորդ հոսք ապրիլի 13, 20 և 27 Չորրորդ հոսք ապրիլի 14, 21 և 28   Տևողությունը՝ 3 շաբաթ, շաբաթական մեկ առցանց հանդիպում և մինչև երկու ժամ անհատական աշխատանք:   Բոլոր առցանց հանդիպ...


«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ «Գյումրու երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնի երիտասարդական աշխատողի թափուր հաստիքի համար   ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ Երիտասարդական աշխատող ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ՈԼՈՐՏ՝ Երիտասարդական աշխատանք, սոցիալական աշխատանք, երեխաների իրավունքներ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ աշխատանքային, անորոշ ժամկետով, 3 ամիս փորձաշրջան ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲԸ՝ Ապրիլի 1, 2024 թ․ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՐԱՖԻԿ՝ 5-օրյա, 40 ժամ շաբաթական ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐԸ՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, փող․ Վ․ Սարգսյան 20, «Գյումրու երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոն ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ՝ Կենտրոնի համակարգող ՀԱՍՏԻՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` Անհատական և խմբային երիտասարդական աշխատանք կենտրոնում ու կենտրոնի տարածքից դուրս:   ...


ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակը «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» (ԵՆԿ) հասարակական կազմակերպության հետ՝  ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) աջակցությամբ իրականացնում է երիտասարդական և համայնքային աշխատողների կարողությունների զարգացման եռօրյա վերապատրաստումների շարք:   Վերապատրաստումներն իրականացվում են «Երիտասարդական աշխատողների և տեղական կազմակերպությունների հիմնարար հմտությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակն է ձևավորել դեռահասների և երիտասարդների բազմազան կարիքներին ավելի արագ արձագանքող համայնքներ՝ ինչպես արտակարգ իրավիճակների ժամանակ, այնպես էլ դրանցից հետո: Եռօրյա վերապատրաստման թեմաներն ուղղված են հիմնարար հմտությունների զարգացմանը, ներառելով այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են՝ երիտասարդական աշխատանք, հոգեկան առողջությո...


 «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ «Էջմիածնի երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնում գրասենյակի աշխատակից հաստիքում չվճարվող աշխատանքային պրակտիկա անցնելու համար:   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ Գրասենյակի աշխատակից ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՎԱՅՐԸ՝ «Էջմիածնի երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոն (Լեոնիդ Ազգալդյան 7) ՀԱՍՏԻՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` Կենտրոնի այցելուների ընդունում, ուղղորդում և տվյալների բազաների վարում ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ 14:00-18:00 (երեքշաբթիից շաբաթ), 20 ժամ/շաբաթ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ՝ Կենտրոնի համակարգող ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՍԿԻԶԲԸ՝ Փետրվարի 6, 2024   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Պատասխանել հեռախոսազանգերին և տրամադրել առաջնային տեղեկատվութ...


ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ Outdoor education for gender equality  ՎԱՅՐԸ՝ Բակուրիանի, Վրաստան ՕՐԵՐԸ՝ 6-13 մարտի 2024 թ․   ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆ Է՝ հասցեագրել գենդերային հիմքով անհավասարությունները և խտրականությունները՝ բացօթյա վարժանքների և ոչ-ֆորմալ կրթության միջոցով։    ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԵՆ՝ Բարձրացնել իրազեկությունը խտրականությունների և դրանց փոխկապակցվածությունների վերաբերյալ, Դասընթացի մասնակիցներին տրամադրել գործիքներ գենդերային խտրականությունների և անհավասարությունների դեմ պայքարի համար,  Վերապատրաստել մասնակիցներին՝ ներառական երիտասարդական վարժանքներ ստեղծելու համար, որոնք կլինեն ինչպես ներսի, այնպես էլ դրսի համար, Բարձրացնել մասնակիցների ինքնավստահությունը նոր սպորտաձևեր և վարժանքներ փորձարկելու համար:   ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ՝ Հայաստանի թիմը  ...


ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ ‘’Moving forward 3.0’’ ՎԱՅՐԸ՝  Բիդգոշ, Լեհաստան  ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  Փետրվար 2024 – փետրվար 2025 ՈԻՂԱՐԿՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ WSG University in Bydgoszcz   ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ է՝ Հմտությունների և կարողությունների զարգացում` միաժամանակ փոփոխություններ բերելով տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են միջազգային հարաբերությունները, դիզայն ստուդիան (մարքեթինգի բաժինը), մանկապարտեզը և լուսանկարչությունը:   ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ  18-30 տարեկան, նախաձեռնող, մոտիվացված, շփվող և անգլերենի հաղորդակցման հմտություններ ունեցող երիտասարդներ:  Ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ է  ուղարկել անգլերեն լեզվով  ինքնակենսագրական և մոտիվացիոն նամակ evs.sending@yic.am  էլ․հասցե...


«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ «Գյումրու երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնում գրասենյակային աշխատանքի չվճարվող պրակտիկա անցնելու համար:   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ Գրասենյակի աշխատակից ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՎԱՅՐԸ՝ «Գյումրու երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոն (ք․ Գյումրի, Վ․ Սարգսյան 20) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` Կենտրոնի այցելուների ընդունում, ուղղորդում և տվյալների բազաների վարում ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ 14:00-18:00 (երեքշաբթիից շաբաթ), 20 ժամ/շաբաթ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ՝ Կենտրոնի համակարգող ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՍԿԻԶԲԸ՝ Փետրվարի 1, 2024 թ․   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Պատասխանել հեռախոսազանգերին, տրամադր...