Երբ. Սեպտեմբեր 27 – Հոկտեմբեր 5, 2014 Որտեղ. Թորոս, Շիրակի մարզ Նպատակ. Հնարավորություն ընձեռել Եվրամիության և Արևելյան Եվրոպայի երկրների երիտասարդներին ծանոթանալու տարբեր մշակույթների և ավանդույթների, գտնելու ընդհանուր արժեքներ, տարբերություններ և նմանություններ, որպես ըմբռնման և հանդուրժողականության հիմք` տալով նրանց հնարավորություն աշխատելու և ապրելու միասին: Նկարագրություն. Գյումրու ‹‹Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն›› ՀԿ-ն սեպտեմբերի 27–ից հոկտեմբերի 5–ը Եվրամիության ‹‹Էրասմուս+›› ծրագրի շրջանակներում Թորոսում հյուրընկալեց մշակույթի թեմայով իննօրյա միջազգային երիտասարդական փոխանակման ծրագիր: Ծրագրի ընթացքում համախմբվեցին, շփվեցին, կիսվեցին իրենց մշակույթներով, ավանդույթներով և գաղափարներով այն երիտասարդները, ովքեր ապրում էին այնպիսի երկրներում, ո...


Երբ. Սեպտեմբեր 20 – 25, 2014 Որտեղ. Գյումրի, Շիրակի մարզ Նպատակ. Նպաստել Եվրամիության և Արևելյան Եվրոպայի երկրների ավագ սերնդի ներկայացուցիչների և երիտասարդների`երիտասարդական և կամավորական աշխատանքում ներգրավվածության բարձրացմանը` փորձի փոխանակման և համագործակցության ստեղծման միջոցով: Նկարագրություն. «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն, համագոր-ծակցելով ֆրանսիական «Դինամիկ Պլուղիլ» ՀԿ-ի հետ, Եվրամիության «Էրասմուս +» ծրագրի շրջանակներում Գյումրիում հյուրընկալեց  միջազգային ուսումնական այց: Ուսումնական այցի ընթացքում տեղի ունեցան այցեր պետական և հասարակական կազմակերպություններ`Գյումրիում, Վանաձորում և Երևանում:Ուսումնական այցի մասնակցիները նաև հանդիպեցին ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության, Գյումրու քաղաքապետարանի մշակույթի և երիտասարդ...


Երբ. Հուլիս 2, 2014թ. Նպատակ. Ներկայացնել «Էրասմուս+» ծրագիրը՝ կենտրոնանալով «Եվրոպական կամավորական ծաայայության» վրա. ինչպես  էԵԿԾ-ն գործում, ինչպես ներգրավել ծրագրում, մենթորների պարտականությունները և իրավունքները և ծրագրային այլ մանրամասներ: Նկարագրություն. ԵՆԿ ՀԿ-ն անցկացնում է կանոնավոր դասընթացներ և ԵԿԾ շնորհանդեսներ ներկայիս ԵԿԾ մենթորների և նրանց համար, ովքեր պատրաստվում են դառնալ ԵԿԾ մենթորներ: Չնայած որ դասընթացները հիմնականում նախատեսված են ԵՆԿ անդամների համար, այնուամենայնիվ, դասընթացին մասնակցության հնարավորություն է ընձեռվում նաև ԵԿԾ իրականացնող այլ կազմակերպությունների անդամներին: Տեսնել ավելին  ...


Երբ. Հունվար - Հունիս, 2013թ. Նպատակ. Նպաստել կազմակերպության առավել ակտիվ և նվիրված անդամների երկարաժամկետ անհատական և մասնագիտական զարգացմանը: Նկարագրություն. Ծրագրի ընթացքում մրցութային կարգով ընտրված ինը մասնակիցները, անհատական զարգացման նախագծեր մշակելով, դասընթացների, գործավարժանքների միջոցով փորձում էին կյանքի կոչել իրենց գաղափարներն ու նախաձեռնությունները: Անհատական քուչինգն ու խմբային հանդիպումների անցկացումը, ինչպես նաև առցանց խմբի ստեղծումը առանձնահատուկ միջոց էին ներգրավելու մի շարք երիտասարդների, ովքեր զանազան նոր հնարքներ, մեթոդներ սովորելու միջոցով կկարողանան ինքները «կերտել» իրենց ապագան:  ...


Երբ. Սկսած 2013 թվականի մարտ ամսից Նպատակ. Ստեղծել գունավոր, ջերմ  և ժամանցային միջավայր: Նկարագրություն. «Ուրբաթօրյա սրճարանը» ԵՆԿ ՀԿ-ի տեղական միջոցառումներից է, որը նախաձեռնվել է կազմակերպության «Եվրոպական կամավորական ծառայության» (ԵԿԾ) կամավորների կողմից: Կազմակերպության կամավորներն ընտրում են որևէ թեմա (երաժշտություն, պոեզիա, նկարչություն, թատրոն, խաղեր և այլն) և ամիսը երկու անգամ ԵՆԿ գրասենյակը վերածում են  «սրճարանի», որտեղ և անցկացվում է Ուրբաթօրյա սրճարանը: Տեսնել ավելին  ...


Երբ. Հունվար - Սեպտեմբեր, 2013թ. Նպատակ. Աջակցել մարզաբնակ երիտասարդների իրազեկության և քաղաքացիական ակտիվության բարձրացմանը` խրախուսելով վերջիններիս ակտիվ մասնակցությունը երիտասարդական քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման գործընթացում: Խնդիրներ. բացահայտել մարզերում երիտասարդական խնդիրները և պարզաբանել, թե ինչ են անում ՏԻՄ-երը երիտասարդների մասնակցությունը խրախուսելու համար լուսաբանել մարզերում գործող երիտասարդական կազմակերպությունների և երիտասարդական խմբերի գորխունեությունը տրամադրել տեղեկատվություն տեղական և միջազգային կրթական, մշակութային իրազեկվածության, անհատական զարգացման ծրագրերի հնարավորությունների մասին: Նկարագրություն. Ծրագրի շրջանակներում երիտասարդների կողմից պատրաստվում և առցանց թողարկվում են ռեպորտաժներ, որոնցում անրադառնում ե...


Երբ. Ապրիլ – Նոյեմբեր,  2013թ. Նպատակը. Բարձրացնել կամավորական աշխատանքի արժեքը բնակչուփյան մեջ և ճանաչել վերջինիս ազդեցությունը անձնական և համայնքային մակարակով: Խնդիրները. բարձրանել կամավորական աշխատանքի ոգին և մշակույթը, ցույց տալ կամավորական աշխատանքի ազդեցությունն ու զարգացնել դրական ընկալում, որպեսզի հասարակության տարբեր խավեր նեգրավվեն կարճաժամկետ հանրային կամավորական նախաձեռնություներում, միաժամանակ կազմակերպել ֆոտո վիդեո ցուցահանդեսներ, շարադրանքների մրցույթներ, թոք շոուներ հեռուստատեսությամբ, խորհրդակցություններ և կլոր սեղաններ և զարգացնել հանրային օգտագործման կամավորությանը աջակող աուդիովիզուալ նյութեր: ՀՀ մարզետի երիտասարդությանը ներկյացնել տեղական և միջազգային կամավորական հնարավորությունները ներկայացնել, թե ինչպես է հնարավոր օգտագործել կա...


Երբ. Նոյեմբեր, 2012թ. Նպատակ. Կազմակերպության աշխատակազմին ծանոթացնել կազմակերպության իմիջի կերտման և բիզնես էթիկայի կանոններին և մեթոդներին: Նկարագիր. ԵՆԿ ՀԿ-ն պարբերաբար կազմակերպում է աշխատանքային և մասնագիտական զարգացման դասընթացներ համար տարբեր թեմանորով դասընթացներ ինչպես ԵՆԿ աշխատակազմի, այնպես էլ տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար: Հաշվի առնելով կազմակերպության աշխատակամզի կարիքները` կազմակերպվեց «Կորպորատիվ իմիջ և բիզնես էթիկետ»  թեմայովդասընթաց, որը վարեց  Հայաստանում «Խաղաղության կորպուս»-ի համայնքային բիզնեսի զարգացման ծրագրի ղեկավար Ստեփան Սհոյանի:  ...


Երբ. Հուլիս 01-30,2013թ. Նպատակ. Նպաստել կամավորության տարածմանը` որպես երիտասարդների մանակցության մեխանիզմ: Նկարագիր. «Կամավորական ամիսը ԵՆԿ-ի հետ» ծրագիրը հիմնված էր կամավորկան նախաձեռնությունների աջակցման վրա, ինչը իրականացվել էր հետևյալ գործողոխթձոխնների միջոցով՝ վերնաշապիկների ներկում, ծնողների օր, գրկախառնման օր, ՀՀ սահմանադրության օր, բացօդյա ներկում երեխաների հետ, Եվրոպական կամավորական ծառայության գործղությունների օր, Երիտասարդությունը շարծման մեջ տեղեկատվաան օր, թռչող ուրուրներ, Դեպի Հայք տեղեկատվական և գործողությունների օր, Ծերերի խնամքի կենտրոն այցելություն, Խաղաղության կորպուս տեղեկատվական և գործողությունների օր, փակման աարողություն: Տեսնել ավելին Հղում 1, Հղում 2, Հղում 3, Հղում 4, Հղում 5, Հղում 6, Հղում 7, Հղում 8, Հղում 9    ...


Երբ. Սեպտեմբեր -Դեկտեմբեր, 2011թ. Նպատակ. Բացահայտել հայ կամավորների պատկերացումները Եվրոպայի վերաբերյալ, որոնք նրանք ձեռք են բերել Եվրոպայում կամավորական աշխատանք իրականացնելիս՝ կենտրոնանալով եվրոպական այնպիսի որակների վրա, ինչպիսիք են մասնակցությունը և բազմամշակութային գործունեությունը: Ծրագրի նպատակն էր նաև ընդգծել ԵԿԾ ծրագրերի տեղական ազդեցությունը և միաժամանակ խթանել կամավորությունը:  Նկարագրություն. Ցուցահանդեսի գաղափարը առաջադրվել էր ԵՆԿ-ի կողմից և այն արժանացավ Եվրոպական Հանձնաժողովի «Երիտասարդությունը Շարժման մեջ» ծրագրի հայ բազմապատկողների ցանցի և ԵԿԾ բնագավառում փորձ ունեցած այլ կազմակերպությունների և ընդհանրապես «Երիտասարդությունը Շարժման մեջ» ծրագրի աջակցությանը: Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն ՀԿ-ն, համագործակցելով Կարողություն և Զարգա...