ՖՈՐՈՒՄ «Գյումրու երիտասարդական քաղաքականության զարգացում»

Հոկտեմբերի 30-ին «Գյումրու երիտասարդական քաղաքականության զարգացում» հետազոտական ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ ֆորում:
Ֆորումի նպատակն էր հանրությանը ներկայացնել Գյումրու երիտասարդական հիմնախնդիրների գերակայությունների շուրջ կատարված հետազոտության նախնական արդյունքները, ինչպես նաև առաջիկա գործողությունները: