«Մենք կարող ենք» երիտասարդական մեդիա նախագիծ

Երբ. Հունվար – Սեպտեմբեր, 2013թ.
Նպատակ. Աջակցել մարզաբնակ երիտասարդների իրազեկության և քաղաքացիական ակտիվության բարձրացմանը` խրախուսելով վերջիններիս ակտիվ մասնակցությունը երիտասարդական քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման գործընթացում:
Խնդիրներ.
  • բացահայտել մարզերում երիտասարդական խնդիրները և պարզաբանել, թե ինչ են անում ՏԻՄ-երը երիտասարդների մասնակցությունը խրախուսելու համար
  • լուսաբանել մարզերում գործող երիտասարդական կազմակերպությունների և երիտասարդական խմբերի գորխունեությունը
  • տրամադրել տեղեկատվություն տեղական և միջազգային կրթական, մշակութային իրազեկվածության, անհատական զարգացման ծրագրերի հնարավորությունների մասին:
Նկարագրություն. Ծրագրի շրջանակներում երիտասարդների կողմից պատրաստվում և առցանց թողարկվում են ռեպորտաժներ, որոնցում անրադառնում են ՀՀ 10 մարզերում առկա`
  • երիտասարդական հիմնախնդիրներին և  դրանց լուծման ուղղիներին,
  • գործող ակտիվ երիտասարդական խմբերին և կազմակերպություններին,
  • երիտասարդներին տրամադրվող տեղական և միջազգային ծրագրերին մասնակցության հնարավորություններին:
Ծրագիրն իրականացվում է Նորվեգիայի թագավորության դեսպանատան աջակցութմամբ:
Ռեպորտաժներինկարողքհետևել «Մենքկարողենք» երիտասարդականմեդիածրագիրի YouTube-յան պաշտոնական էջում հետևելով հղմանը