ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը հայտարարում է մրցույթ ծրագրի համակարգողի թափուր հաստիքի համար

 

ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ «ԵՄ – Հայաստան. գործընկերություն հանուն փոփոխության» ծրագրի համակարգող

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐ՝ Երիտասարդության հարցեր, երիտասարդական քաղաքականություն, երիտասարդական աշխատանք, կրթություն, զբաղվածություն, մարդու և երեխաների իրավունքներ, միջազգային համագործակցություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՌԵԺԻՄ ԵՎ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ 5-օրյա, 36 ժամ շաբաթական

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ 40 ամիս

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ՝ 2023 թ․ մարտի 1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ՝ «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ (ք․ Գյումրի, Ալեք Մանուկյան 26)

ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Կազմակերպության տնօրեն

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընդհանուր ծրագրի համակարգում

 • Համակարգել ծրագիրը՝ համաձայն մշակված գործողությունների պլանի և ժամանակացույցի,
 • Իրականացնել ծրագրի ընթացիկ մոնիթորինգը և գնահատումը,
 • Ապահովել կապը և հաղորդակցությունը ծրագրի գործընկերների միջև,
 • Կազմակերպել և իրականացնել հանդիպումներ ծրագրի շահագրգիռ կողմերի հետ,
 • Ղեկավարել ծրագրային թիմը և անհրաժեշտության դեպքում անցկացնել ծրագրային աշխատակազմի ժողովներ,
 • Կազմակերպել և ապահովել ծրագրի տեխնիկական և որակական գործիքակազմի և ընթացակարգերի մշակումն ու գործարկումը,
 • Ապահովել ծրագրային գործողություններից բխող քաղաքականությունների մշակումը,
 • Կազմակերպել և համակարգել տեղեկատվական արշավներ, ֆորումներ, կարողությունների զարգացման դասընթացներ, ճամբարներ, ազգային և միջազգային ուսումնական այցեր, ենթադրամաշնորհների տրամադրումը, երիտասարդական տարածքների ստեղծումը և հանրայնացումը,
 • Հետևել և մշտապես տեղեկացված լինել ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումներին, փոփոխություններին ու օրենսդրական կարգավորումներին, ներգրավվել ոլորտային ցանցերում և զարգացնել մասնագիտական կարողությունները,
 • Նախապատրաստել և ներկայացնել ծրագրի հետ կապված փաստաթղթերը,
 • Ներկայացնել ծրագրի շրջանակներում իրականացված գործողությունների ամսական հաշվետվություններ,
 • Ապահովել ծրագրի միջանկյալ և վերջնական հաշվետվությունների կազմումն ու ներկայացումը,
 • Պատրաստել և արխիվավորել ծրագրի փաստաթղթերի փաթեթը,
 • Ապահովել ծրագրի գործողությունների տեսանելիությունը և արտաքին ներկայացուցչություն,
 • Մասնակցել ԵՆԿ ՀԿ աշխատակազմի ժողովներին:
 • Անհրաժեշտության դեպքում ծրագրի շրջանակներում ստանձնել այլ պարտականություններ:

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 • Մարդու իրավունքների, կրթության, սոցիալական աշխատանքի, հանրային կառավարման կամ հարակից բնագավառներում առնվազն մագիստրոսի աստիճան,
 • Առնվազն 3 տարվա ծրագրերի համակարգման փորձ (աշխատանքի թեմատիկ ոլորտում աշխատանքային /փորձաշրջանի/ կամավորության փորձը կդիտվի առավելություն),
 • Թիմում աշխատելու և թիմ ղեկավարելու հմտություններ,
 • Բարձր միջմշակութային հմտություններ,
 • Բանակցելու և կոնֆլիկտների հանգուցալուծման հմտություններ,
 • Հաղորդակցման և ներկայացուցչական հմտություններ,
 • Հայերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն,
 • Համակարգչից և համացանցից օգտվելու գերազանց հմտություններ:

 

ԸՆՁԵՌՎՈՂ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացում,
 • Վերապատրաստումներ Հայաստանում և Հայաստանից դուրս։

 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են մինչև 2023 թ․ փետրվարի 13-ը ուղարկել ինքնակենսագրական և մոտիվացիոն նամակ hr@yic.am էլ-հասցեով՝ նամակի վերնագրում նշելով «Ծրագրի համակարգող_անուն ազգանուն»:
Ինքնակենսագրականն ու մոտիվացիոն նամակը կարող եք նաև ներկայացնել «Երիտասարդական նախաձեռնություների կենտրոն» ՀԿ-ի գրասենյակ` ք. Գյումրի, Ալեք Մանուկյան 26 հասցեով՝ բացի կիրակի և երկուշաբթի օրերի: Պահանջներին բավարարող թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը չեն դիտարկվի:

Հարցերի և մանրամասների համար կարող եք զանգահարել ԵՆԿ գրասենյակ (երեքշաբթիից շաբաթ, ժամը 10:00 – 18:00) հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 095 91 91 97: