Լիդիա Վարթանիան

Երբ՝ Փետրվար – Օգոստոս, 2018

Նպատակ՝  Խթանել կամավորությունը և միջմշակութային հաղորդակցությունը՝ հավասարը հավասարին ուսուցման  և ոչ-ֆորմալ կրթական գործունեության միջոցով։

Կամավորի առաջադրանքները՝ Աջակցել «Ուրբաթօրյա սրճարանի» կազմակերպչական  աշխատանքներին, պլանավորել, նախապատրաստել և անցկացնել ֆրանսերենի ակումբ: