Միջազգային «French Civic Service»
Միջազգային «French Civic Service»-ը հնարավորություն է տալիս 16-25 տարեկան երիտասարդներին որոշակի ժամկետով կատարել կամավորական աշխատանք՝ ծառայելով համայնքին և հասարակությանը: Կամավորական ծառայության ծրագրերը տևում են 6-ից 12 ամիս: Կամավորներն աշխատում են 9 ոլորտներում, մշակույթ, սպորտ, կրթություն և այլն, որոնք ճանաչվել են որպես առաջնային:


Երբ՝ Փետրվար – Օգոստոս, 2018 Նպատակ՝  Խթանել կամավորությունը և միջմշակութային հաղորդակցությունը՝ հավասարը հավասարին ուսուցման  և ոչ-ֆորմալ կրթական գործունեության միջոցով։ Կամավորի առաջադրանքները՝ Աջակցել «Ուրբաթօրյա սրճարանի» կազմակերպչական  աշխատանքներին, պլանավորել, նախապատրաստել և անցկացնել ֆրանսերենի ակումբ:...