ԱՐԹԻԿ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» (ԵՆԿ) հասարակական կազմակերպությունը, որը գտնվում է ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի Ալեք Մանուկյան 26 հասցեում (այսուհետ՝ Պատվիրատու) հրավիրում է վերանորոգման և ներքին հարդարման աշխատանքներ իրականացնող հավանական կազմակերպություններին, ընկերություններին, անհատ ձեռնարկատերերին (այսուհետ` Մասնակից) մասնակցելու Շիրակի մարզ, Արթիկ քաղաքում (հասցե՝ Անկախության փ. 20/1, Արթիկ համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի մասնաշենքի առաջին հարկ) նախատեսվող վերանորոգման և ներքին հարդարման աշխատանքների իրականացման համար AK-YH N-09/23 ծածկագրով հայտարարված բաց մրցույթին:

 

Տարածքը (128,4քմ) օգտագործվելու է որպես երիտասարդական կենտրոն, որի նպատակն է բարձրացնել Հայաստանում երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվությունն ու բարեկեցությունը՝ պրոֆեսիոնալ երիտասարդական աշխատանքի իրականացման և հասանելի երիտասարդական ծառայությունների տրամադրման միջոցով։ Կենտրոնը 13-18 տարեկան պատանիների և երիտասարդների համար կրթվելու, նոր հմտություններ զարգացնելու, ինքնաարտահայտվելու, ազատ ժամանակը կազմակերպելու և հասակակիցների հետ շփվելու ապահով տարածք է, ինչպես նաև նպաստող միջավայր՝ իրենց սոցիալականացմանը և համայնքներում դրական փոփոխությունների իրականացմանը:

Կենտրոնի վերանորոգման և ներքին հարդարման աշխատանքների կատարման ժամկետ՝ սեպտեմբերի 15-ից նոյեմբերի 30-ը։

 

ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 1. ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
 • Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները պետք է ներկայացնեն իրենց առաջարկները լրացնելով՝

Դիմում հայտ

Աշխատանքների մասին ծավալաթերթ-նախահաշիվ

 

 • Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթն անհրաժեշտ է մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 2-ը, ժամը 18։00-ն ուղարկել yic@yic.am և liana.hakobyan@yic.am էլ.հասցեներին՝ PDF տարբերակով:

 

 1. ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻՆ
 • Մրցույթի համար կիրառվող լեզուն՝ հայերեն,
 • Բոլոր գները պետք է ներկայացվեն ՀՀ դրամով` ներառյալ բոլոր տեսակի հարկերն ու վճարները,
 • Առաջարկները պետք է ներառեն պահանջվող փաստաթղթերը՝ «Դիմում հայտ», «Աշխատանքների մասին ծավալաթերթ-նախահաշիվ»,
 • Առաջարկները պետք է ներկայացվեն էլկետրոնային տարբերակով,
 • Գնանշման հայտերը չեն դիտարկվի և/կամ կմերժվեն հետևյալ դեպքերում՝

ա. թերի ներկայացում (օրինակ ՝ բացակայող փաստաթղթեր, հավելվածներ),

բ. չեն համապատասխանում պահանջվող տեխնիկական պայմաններին,

գ. ներկայացվել են հրավերի սահմանված վերջնաժամկետից հետո:

 

 1. ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ ՈՒ ԱՐԴՅՈՒՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

Հայտերի գնահատումը տեղի կունենա 2023 թվականի սեպտեմբերի 6-ին, ժամը 12:00-ին՝ «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի գրասենյակում (ք. Գյումրի, Ալեք Մանուկյան 26):

Հայտերի գնահատման նիստում՝

 • հանձնաժողովի նախագահը նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում մրցույթով սահմանված պայմաններով հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված՝ հիմք ընդունելով տառերով գրվածը։
 • Մրցույթի հաղթողը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։
 • Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման նիստի արձանագրություն։ Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։
 • Հայտերի գնահատման նիստի ավարտին հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը նիստի արձանագրությունը ուղարկվում է հայտ ներկայացրած բոլոր մասնակիցներին:

 

Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ծառայությունների մատուցման պայմանագիր:

Պատվիրատուն մրցույթում հաղթած մասնակցին պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտնում է էլեկտրոնային նամակի կամ հեռախոսազանգի միջոցով:

 

 1. ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
 • Մրցույթին կարող է մասնակցել ցանկացած կազմակերպություն (ՍՊԸ, ՓԲԸ, ԲԲԸ, ԱՁ և այլն), որն ունի գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների իրավունք, մասնագիտական հատկանիշներ, տեխնիկական միջոցներ և աշխատանքային ռեսուրսներ։
 • Տվյալ կազմակերպությունը (ՍՊԸ, ՓԲԸ, ԲԲԸ, ԱՁ և այլն) պետք է դատական կարգով անվճարունակ ճանաչված չլինի և պետք է չգտնվի լուծարման գործընթացում։

 

Սույն հայտարարության հետ կապված հավելյալ հարցեր ունենալու դեպքում, կարող եք կապ հաստատել «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ ֆինանսների պատասխանատու՝ Լիանա Հակոբյանի հետ` գրելով liana.hakobyan@yic.am էլ. հասցեին կամ կարող եք զանգահարել 099 42 66 89 հեռախոսահամարով (երեքշաբթիից շաբաթ, ժամը 10։00-ից մինչև 18։00-ն)։

 

Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն (ԵՆԿ) հասարակական կազմակերպությունը հիմնվել է 2008 թվականին Գյումրիում՝ գործունեության հիմքում ունենալով երիտասարդական նախաձեռնությունների և ակտիվ մասնակցության խրախուսման միջոցով երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվության բարձրացման ու համայնքի զարգացման գաղափարը։