ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԻՋԵՎԱՆԻ «ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԿՅՈՒՆ» ՌԵՍՈՒՐՍԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ

ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ Իջևանի «Ընտանիքի անկյուն» ռեսուրսային կենտրոնի համակարգող

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ՈԼՈՐՏ՝ Մարդու իրավունքներ, Տղամարդկանց և կանանց իրավահավասարություն, Երեխաների իրավունքներ (ազգային և միջազգային մակարդակում)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ՝ 5-օրյա

ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿԻ ՌԵԺԻՄ ԵՎ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝  լրիվ աշխատաժամանակ, 40 ժամ շաբաթական

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԺԱՄԿԵՏ՝ Փետրվարի 1, 2022թ. – դեկտեմբերի 31, 2022թ.

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ՝ Փետրվարի 1, 2022թ. (մեկ ամիս վճարովի փորձաշրջանով)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ՝ ք. Իջևան

ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Ծրագրի ղեկավար

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Կազմակերպել և համակարգել ռեսուրսային կենտրոնի գործարկումը և ընթացիկ աշխատանքները,
 • Կազմակերպել և համակարգել ռեսուրսային կենտրոնում անցկացվող միջոցառումները (դասընթացներ, հանդիպումներ, միջոցառումներ և այլն),
 • Իրականացնել ռեսուրսային կենտրոնի գույքի ու ռեսուրսների վերահսկողություն,
 • Կազմակերպել ռեսուրսային կենտրոնի առօրյա փաստաթղթավարությունը

(օրակարգ, դիմումներ, գրանցում, հետազոտական տվյալներ),

 • Նախապատրաստել և ներկայացնել ծրագրի հետ կապված փաստաթղթերը,
 • Ներկայացնել ծրագրի շրջանակներում իրականացված գործողությունների ամսական հաշվետվություններ,
 • Աջակցել ծրագրի միջանկյալ և վերջնական հաշվետվությունների կազմելուն և ներկայացմանը,
 • Պատրաստել և արխիվավորել ծրագրի փաստաթղթերի փաթեթը,
 • Ապահովել կապը և հաղորդակցությունը ծրագրային թիմի և գործընկերների միջև,
 • Կազմակերպել և իրականացնել հանդիպումներ ծրագրի շահագրգիռ կողմերի հետ,
 • Ապահովել ծրագրի որակի ապահովման և քաղաքականության մշակման բաղադրիչները,
 • Ապահովել ծրագրի գործողությունների տեսանելիությունը և արտաքին ներկայացուցչություն՝ համաձայն ԵՆԿ ՀԿ-ի PR կանոնակարգի,
 • Կազմակերպել և համակարգել տեղեկատվական արշավներ,
 • Մասնակցել ԵՆԿ ՀԿ աշխատակազմի ժողովներին (առցանց և առերես):

 

Անհրաժեշտության դեպքում ծրագրի շրջանակներում ստանձնել այլ պարտականություններ:

 

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 • Մարդու իրավունքների, կրթության, հոգեբանության, սոցիալական աշխատանքի, հանրային կառավարման կամ հարակից բնագավառներում առնվազն բակալավրի աստիճան,
 • Առնվազն 3 տարվա ծրագրերի համակարգման փորձ (աշխատանքի թեմատիկ ոլորտում աշխատանքային/ փորձաշրջանի/ կամավորության փորձը կդիտվի առավելություն),
 • Թիմում աշխատելու և թիմ ղեկավարելու հմտություններ,
 • Բարձր միջմշակութային հմտություններ,
 • Բանակցելու և կոնֆլիկտների հանգուցալուծման հմտություններ,
 • Հաղորդակցման և ներկայացուցչական հմտություններ,
 • Հայերենի գերազանց և անգլերենի լավ իմացություն,
 • Համակարգչից և համացանցից օգտվելու գերազանց հմտություններ:

 

ԸՆՁԵՌՎՈՂ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացում,
 • Հայաստանում և արտերկրում վերապատրաստումներ:

 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են մինչև հունվարի 10, ժամը 18:00-ն ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը և մոտիվացիոն նամակը hr@yic.am էլ-հասցեով, նամակի վերնագրում նշելով՝ Իջևանի «Ընտանիքի անկյան» համակարգող_անուն ազգանուն:

 

Ինքնակենսագրականն ու մոտիվացիոն նամակը կարող եք նաև ներկայացնել Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնություների կենտրոն» ՀԿ-ի գրասենյակ` ք. Գյումրի, Շահումյան 69 հասցեով:

 

Պահանջներին բավարարող թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը չեն դիտարկվի:

 

Հարցերի և մանրամասների համար կարող եք զանգահարել ԵՆԿ գրասենյակ (երեքշաբթիից շաբաթ, ժամը՝ 10:00 – 18:00-ն) հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 095 91 91 97: