ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ / OFFICE MANAGER

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ Գրասենյակի պատասխանատու

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ՝ 5-օրյա

ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿԻ ՌԵԺԻՄ ԵՎ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝  լրիվ աշխատաժամանակ, 40 ժամ շաբաթական

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ՝ Նոյեմբերի 2, 2021 (3 ամիս վճարովի փորձաշրջանով)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ՝ ք. Գյումրի

ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Կազմակերպության նախագահ/գործադիր տնօրեն

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Կազմակերպել և մասնակցել Կազմակերպության ռազմավարության և տարեկան գործողությունների պլանի մշակման ու գնահատման հանդիպումներին,
 • Ընդունել գրասենյակի այցելուներին և տրամադրել համապատասխան տեղեկատվություն,
 • Պատասխանել հեռախոսազանգերին,
 • Ստուգել Կազմակերպության էլ-փոստերը, պատասխանել նամակներին և վերաուղարկել համապատասխան հասցեատերերին,
 • Կազմակերպել փոստային նամակների ուղարկումը,
 • Թարմացնել և վարել բազաները,
 • Կազմել աշխատակազմի աշխատաժամանակի տեղեկագիրը և ստանձնել դրա լրացման վերահսկողությունը,
 • Կազմել աշխատակազմի ժողովների, Կազմակերպության ընդհանուր ժողովի հանդիպումների արձանագրությունները և ուղարկել համապատասխան անձանց,
 • Կազմակերպել Կազմակերպության առօրյա փաստաթղթավարությունը,
 • Իրականացնել Գրասենյակի կարգուկանոնի և գույքի վերահսկողությունը,
 • Կազմել և վերահսկել ընդհանուր օգտագործման աշխատասենյակների գրաֆիկը,
 • Կազմակերպել և վերահսկել ադմինիստրատիվ օգնականի աշխատանքը,
 • Կազմակերպել և վերահսկել տնտեսուհու աշխատանքը,
 • Տրամադրել տեխնիկա և ապահովել տեխնիկական աջակցություն,
 • Կազմակերպել ոչ սարքին վիճակում գտնվող տեխնիկայի վերանորոգման աշխատանքները,
 • Իրականացնել/կազմակերպել Կազմակերպության ընթացիկ գործունեությանն անհրաժեշտ նյութերի, պարագաների գնումներ,
 • Կազմակերպել աշխատակազմի և հանդիպումների ընդմիջումները,
 • Իրականացնել/կազմակերպել տոնակատարությունների աշխատանքները,
 • Մասնակցել աշխատակազմի ժողովներին,
 • Ներկայացնել կատարած աշխատանքի ամսական հաշվետվություն անմիջական ղեկավարին,
 • Ծանոթանալ և հետևել Կազմակերպության ներքին կանոնակարգերին/ ընթացակարգերին,
 • Անհրաժեշտության դեպքում ստանձնել Կազմակերպության կանոնադրության սահմաններում այլ պարտականություններ:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Գրասենյակի կառավարման կամ հարակից ոլորտներում աշխատանքի առնվազն մեկ տարվա փորձ,
 • Կարճաժամկետ բյուջետավորման հմտություններ,
 • Պլանավորման և ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • Բարձր միջմշակութային հմտություններ,
 • Բանակցելու և կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ,
 • Հաղորդակցման և հանրային խոսքի հմտություններ,
 • Հայերենի գերազանց և անգլերենի լավ իմացություն,
 • Թվային գրագիտություն:

Երիտասարդական և ոչ-ֆորմալ կրթության ոլորտներում  փորձը կդիտվի որպես առավելություն:

 

ԸՆՁԵՌՎՈՂ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացում,
 • Հայաստանում և արտերկրում վերապատրաստումներ,
 • Պարգևավճարներ:

ԴԻՄԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ` ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրականը (լուսանկարով) և մոտիվացիոն նամակը hr@yic.am էլ-հասցեով՝ նամակի վերնագրում նշելով Գրասենյակի պատասխանատու:

Ինքնակենսագրականը և մոտիվացիոն նամակը կարող եք նաև բերել Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնություների կենտրոն» ՀԿ-ի գրասենյակ` ք. Գյումրի, Շահումյան 69 (Արևամանուկ շենք, 1-ին հարկ) հասցեով:

ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏՆ Է ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ը։

Պահանջները բավարարող թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Հարցերի և մանրամասների համար կարող եք զանգահարել ԵՆԿ գրասենյակ (երեքշաբթիից շաբաթ, ժամը 10:00-18:00) հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 095 91 91 97: