ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ ՕԳՆԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ

ԿԱՌՈՒՅՑ

Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ

ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ

Ապրիլ 30, 2019թ.

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ

Մայիսի 15, 2019թ.

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼ

5-օրյա, 40 ժամ շաբաթական

ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Երկարաժամկետ (1 ամիս փորձաշրջանով)
ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ

Գրասենյակի պատասխանատու

ՀԱՍՏԻՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գրասենյակի առօրյա և ծրագրային ադմինիստրատիվ աշխատանքների իրականացում:

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Հետևել գրասենյակի էլ-փոստին և նամակները ուղղորդել համապատասխան աշխատակիցներին,
 • Պատասխանել հեռախոսազանգերին և տրամադրել առաջնային տեղեկատվություն,
 • Ընդունել, գրանցել և ուղղորդել գրասենյակի այցելուներին,
 • Լրացնել և թարմացնել կազմակերպության տվյալների բազաները,
 • Հավաքել, խմբագրել և թարգմանել էլեկտրոնային փաստաթղթերը,
 • Գրանցել աշխատակազմի՝ գրասենյակ մուտքի և ելքի ժամերը,
 • Մասնակցել աշխատակազմի ժողովներին,
 • Կազմակերպել աշխատակազմի և/կամ ծրագրերի մասնակիցների սուրճի և ճաշի ընդմիջումները,
 • Ներկայացնել կատարած գործողությունների ամսական հաշվետվություն,
 • Կատարել անդմինիստրատիվ օգնականի համար՝ իրականացվող ծրագրերով սահմանված այլ գործառույթներ,
 • Ըստ անհրաժեշտության ստանձնել Կազմակերպության կանոնադրության սահմաններում այլ պարտականություններ:

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 • Միջնակարգ մասնագիտական կամ թերի բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքի/ կամավորության փորձ (ՀԿ ոլորտում առկա փորձը կդիտվի առավելություն),
 • Հաղորդակցման հմտություններ (միջանձնային և գործնական բանավոր, գրավոր հաղորդակցություն),
 • Կազմակերպվածություն (առաջնահերթություններ սահմանելու կարողություն, գործողություններ պլանավորելու և իր աշխատանքին առնչվող իրավիճակներ կանխատեսելու ունակություն),
 • Լեզվական հմտություններ (հայերենի գերազանց և անգլերենի բավարար իմացություն, ռուսերենի իմացությունը կդիտվի առավելություն),
 • Տեխնիկական հմտություններ (համակարգչից և համացանցից օգտվելու գերազանց հմտություններ, թվային տեխնոլոգիաներից և ժամանակակից սարքավորումներից օգտվելու կարողություն),
 • Կարգապահություն (ժամանակի կառավարման, սահմանված ժամկետներում առաջադրանքներ կատարելու կարողություն),
 • Ճշտապահության և պատասխանատվության բարձր հատկանիշներ,
 • Ստեղծագործ թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • Միջմշակութային միջավայրում աշխատելու կարողություն,
 • Անընդհատ սովորելու ձգտում,
 • Նախաձեռնողականություն,
 • Ոչ ստանդարտ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու կարողություն,
 • Բանակցելու և կոնֆլիկտների հանգուցալուծման հմտություններ։

 

ԸՆՁԵՌՎՈՂ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացում,
 • Հայաստանում և արտերկրում վերապատրաստումներ,
 • Պարգևավճարներ։

 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են մինչև 2019թ. ապրիլի 30-ը ժամը 18:00-ն ուղարկել ինքնակենսագրական և մոտիվացիոն նամակ hr@yic.am էլ-հասցեով՝ նամակի վերնագրում նշելով «Ադմինիստրատիվ օգնական»:

Ինքնակենսագրականը և մոտիվացիոն նամակը կարող եք նաև բերել Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնություների կենտրոն» ՀԿ-ի գրասենյակ` ք. Գյումրի, Շահումյան 69 («Արևամանուկ» շենք, 1-ին հարկ) հասցեով երեքշաբթիից շաբաթ ժամը 10:00-ից 18:00-ն։

 

Պահանջները բավարարող թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի: