Փաստաթղթում ներկայացված է 2020-2021 թթ․ իրականացված Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում 16-24 տարեկան երիտասարդների հոգեկան առողջության վերաբերյալ համապետական հետազոտության արդյունքները:

Սույն հրապարակումը պատրաստվել է ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Երիտասարդների առողջության և մասնակցության խթանում» ծրագրի շրջանակներում: