Միջազգային «French Civic Service»-ը հնարավորություն է տալիս 16-25 տարեկան երիտասարդներին որոշակի ժամկետով կատարել կամավորական աշխատանք՝ ծառայելով համայնքին և հասարակությանը: Կամավորական ծառայության ծրագրերը տևում են 6-ից 12 ամիս: Կամավորներն աշխատում են 9 ոլորտներում, մշակույթ, սպորտ, կրթություն և այլն, որոնք ճանաչվել են որպես առաջնային: FCS հյուրընկալում        FCS ուղարկում...