Հյուրընկալող կազմակերպություն. Sozialer Friedensdienst Kassel e.V. Երբ. Հոկտեմբեր 2018 – Հոկտեմբեր 2019 Որտեղ.  Գյոթինգեն, Գերմանիա Նպատակ.  Նպաստել երիտասարդական աշխատանքի զարգացմանը և ապահովել երիտասարդների միջմշակութային ուսուցումը։ Կամավորի առաջադրանքները. Տեղի մանկապարտեզում երեխաների համար կազմակերպել ժամանցային և միջմշակութային միջոցառումներ, իրականացնել սեփական նախաձեռնություններ։  ...


Երբ. Նոյեմբեր – Դեկտեմբեր 2018 Որտեղ.  Գյումրի, Հայաստան Նպատակ. Զարգացնել և ամրապնդել հայրենիքի ու սփյուռքի երիտասարդների միջև կապերը, վերջիններիս հնարավորություն տալով մասնակցել Հայաստանի առօրյա կյանքին և ներդրում ունենալ հայրենիքի զարգացմանը կամավորական աշխատանքի միջոցով, միաժամանակ բարձրացնել սփյուռքի երիտասարդների ազգային ինքնագիտակցությունը: Կամավորի առաջադրանքները. «Երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնում վարել ռուսերենի ակումբ։  ...


Երբ. Նոյեմբեր – Դեկտեմբեր 2018 Որտեղ.  Գյումրի, Հայաստան Նպատակ. Զարգացնել և ամրապնդել հայրենիքի ու սփյուռքի երիտասարդների միջև կապերը, վերջիններիս հնարավորություն տալով մասնակցել Հայաստանի առօրյա կյանքին և ներդրում ունենալ հայրենիքի զարգացմանը կամավորական աշխատանքի միջոցով, միաժամանակ բարձրացնել սփյուռքի երիտասարդների ազգային ինքնագիտակցությունը: Կամավորի առաջադրանքները. «Երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնի շահառուների համար կազմակերպել տարբեր աշխատարաններ՝ շրջակա միջավայրի և բնապահպանության թեմաներով, պատանիների հետ պատրաստել ամանորյա բացիկներ և զարդարանքներ։  ...


Երբ. Նոյեմբեր – Դեկտեմբեր 2018 Որտեղ.  Գյումրի, Հայաստան Նպատակ. Զարգացնել և ամրապնդել հայրենիքի ու սփյուռքի երիտասարդների միջև կապերը, վերջիններիս հնարավորություն տալով մասնակցել Հայաստանի առօրյա կյանքին և ներդրում ունենալ հայրենիքի զարգացմանը կամավորական աշխատանքի միջոցով, միաժամանակ բարձրացնել սփյուռքի երիտասարդների ազգային ինքնագիտակցությունը: Կամավորի առաջադրանքները. «Երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնի շահառուների համար կազմակերպել տարբեր մշակութային, սպորտային միջոցառումներ և առողջ ապրելակերպի թեմայով տարբեր աշխատարաններ, ներգրավվել կենտրոնի ֆոնդահայթայթման գործընթացում։           ...


Երբ. Հունիս 2017 – Դեկտեմբեր 2018 Որտեղ.  Գյումրի, Հայաստան Նպատակ.  Նպաստել կազմակերպության կազմակերպական զարգացմանը և երիտասարդների հզորացմանը։ Կամավորի առաջադրանքները. Աջակցել կազմակերպական զարգացմանը, կազմակերպության ֆոնդահայթայթման գործընթացին, ծրագրերի նախագծմանը և իրականացմանը, ներգրավվել կազմակերպության ընթացիկ ծրագրերում:               ...


Երբ. Հունվար – Փետրվար 2018 Որտեղ.  Գյումրի, Հայաստան Նպատակ. Զարգացնել և ամրապնդել հայրենիքի ու սփյուռքի երիտասարդների միջև կապերը, վերջիններիս հնարավորություն տալով մասնակցել Հայաստանի առօրյա կյանքին և ներդրում ունենալ հայրենիքի զարգացմանը կամավորական աշխատանքի միջոցով, միաժամանակ բարձրացնել սփյուռքի երիտասարդների ազգային ինքնագիտակցությունը: Կամավորի առաջադրանքները. «Երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնի երիտասարդական աշխատողների մասնագիտական կարողություների զարգացմանն ուղղված հանդիպում-քննարկումների և կենտրոնի երիտասարդների հետ անհատական աշխատանքի վերաբերյալ աշխատարանների անցկացում։     ...