ԵԿԾ/ԵԿԱ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ
ԵՆԿ-ն, Եվրամիության «Եվրոպական համերաշխության կորպուս» (նախկին՝ «Երիտասարդությունը շարժման մեջ» և «Էրազմուս+ Երիտասարդություն») ծրագրի շրջանակներում, իրականցնում է Եվրոպական կամավորական աշխատանք: Եվրոպական կամավորական աշխատանքը հայ երիտասարդներին կամավորական աշխատանք կատարելու հնարավորություն է տալիս Եվրամիության անդամ երկրներում:
Եվրոպական համերաշխության կորպուս ծրագրի նպատակն է՝ երիտասարդների մեջ սերմանել մարդասիրություն, հանդուրժողականություն և խրախուսել ակտիվ քաղաքացիություն՝ հանուն համայնքային զարգացման:


“KROMATIKON UPGRADED” Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ Asociatia Nationala de Dezvoltare Continua a Tineretului din Romania “ANDCTR” NGO Երբ՝ Փետրվար 2019 – Օգոստոս 2019 Որտեղ՝ Կրայովա, Ռումինիա Նպատակ՝ Բարձրացնել երեխաների հետաքրքրությունը կրթության նկատմամբ՝ դասերի ընթացքում կիրառելով նորարար մեխանիզմներ և գործողություններ: Կամավորի անունը` Գոռ Խաչատրյան, Սյուզաննա Մարգարյան Կամավորի առաջադրանքները՝ Տեղի համայնքում կազմակերպել վարվեցողության կանոնների վերաբարյալ ինտերակտիվ աշխատարաններ, Դոլժի երիտասարդների շրջանում տեղեկատվություն տարածել տեղական և միջազգային կամավորական հնարավորությունների մասին, կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ, պատրաստել հոդվածներ և տեսահոլովակներ իրենց կամավորական գործունեության վերաբերյալ: ...


«Never be the same» Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ The University of Economy in Bydgoszcz Երբ. Սեպտեմբեր 2019 – Սեպտեմբեր 2020 Որտեղ. Բիդգոշ, Լեհաստան Նպատակ. Բարձրացնել տեղի երիտասարդների միջմշակութային իրազեկվածության մակարդակը, վերջիններիս ինքնավստահությունը և բարելավել լեզվական հմտությունները։ Կամավորի անունը` Վանուհի Հովսեփյան  Կամավորի առաջադրանքները՝ Միջազգային ուսանողների համար կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ ու դասընթացներ, անցկացնել միջմշակութային երեկոներ, ներգրավվել ընթացիկ ծրագրերում և աջակցել Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող երիտասարդական փոխանակման ծրագրերի կազմակերպչական թիմին, կազմակերպել հանրային միջոցառումներ:    ...


“Broaden our horizons” Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty Երբ՝ Հոկտեմբեր 2019 – Հուլիս 2020 Որտեղ՝ Պոզնան, Լեհաստան Նպատակ՝ Բարձրացնել տեղի երիտասարդների միջմշակութային իրազեկվածության մակարդակը, նպաստել երիտասարդների անհատական և սոցիալական զարգացմանը, տրամադրել ապահով և նպաստավոր միջավայր՝ վերջիններիս ներուժի հզորացման համար: Կամավորի անունը` Նարեկ Բոցինյան Կամավորի առաջադրանքները՝ Տեղի համայնքում երիտասարդների շրջանում տեղեկատվություն տարածել տեղական և միջազգային կամավորական հնարավորությունների մասին, կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ, պատրաստել հոդվածներ և տեսահոլովակներ իր կամավորական գործունեության վերաբերյալ: Տեղի դպրոցում կազմակերպել դասընթացներ և տարբեր միջոցառումներ, ինչպես նաև աջակցել կազմակերպությանը...


«EVS: Open Up» Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ Stowarzyszenie “Dorośli – Dzieciom” Երբ. Ապրիլ 2019 – Ապրիլ 2020 Որտեղ. Սեպոլնո-Կրաժենսկի, Լեհաստան Նպատակ.  Նպաստել երիտասարդների անհատական և սոցիալական զարգացմանը, տրամադրել ապահով և նպաստավոր միջավայր՝ վերջիններիս ներուժի հզորացման համար: Կամավորի անունը` Լյուդմիլա Քոչարյան Կամավորի առաջադրանքները՝ Նախապատրաստել և անցկացնել դասընթացներ երիտասարդների համար արվեստ, երաժշտություն, թատրոն խոհարարություն, լուսանկարչություն, լրագրություն թեմաներով, կազմակերպել և մասնակցել տարբեր սոցիալական և մշակութային միջոցառումների, ինչպիսիք են ցուցահանդեսներ, ցուցադրություններ, աջակցել «Երիտասարդ ստեղծագործողների ակումբի» գործունեության համար վեբ բլոգի պատրաստման աշխատանքներին։ ...


“East - West UNITED EUROPE” Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ Europejskie Forum Mlodziezy Երբ՝ Հոկտեմբեր 2019 – Ապրիլ 2020 Որտեղ՝ Կլոձկո, Լեհաստան Նպատակ՝ Բարձրացնել տեղի երիտասարդների միջմշակութային իրազեկվածության մակարդակը, հանդուրժողականությունը և ինքնավստահությունը: Ներկայացնել եվրոպացիների պատմությունը, սովորույթները, ավանդույթներն ու խնդիրները և բարելավել լեզվական հմտությունները: Կամավորի անունը` Աննա Խաչատրյան Կամավորի առաջադրանքները՝ Տեղի համայնքում երիտասարդների շրջանում տեղեկատվություն տարածել տեղական և միջազգային կամավորական հնարավորությունների մասին, կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ, պատրաստել հոդվածներ և տեսահոլովակներ իր կամավորական գործունեության վերաբերյալ: Տեղի դպրոցում կազմակերպել դասընթացներ և տարբեր միջոցառումներ, ինչպես նաև աջակցել կա...


Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ After school care center “Schulplatz 1” Երբ՝ Հուլիս 2019 – Հուլիս 2020 Որտեղ՝ Պոտսդամ, Գերմանիա Նպատակ՝ Նպաստել երիտասարդների անհատական և սոցիալական զարգացմանը, տրամադրել ապահով և նպաստավոր միջավայր՝ վերջիններիս ներուժի հզորացման համար: Կամավորի անունը` Մարիամ Խաչատրյան Կամավորի առաջադրանքները՝ Տեղի համայնքում երիտասարդների հետ իրականացնել ամենօրյա աշխատանք, երիտասարդների շրջանում տեղեկատվություն տարածել տեղական և միջազգային կամավորական հնարավորությունների մասին, կազմակերպել տարբեր ժամանցային և միջմշակութային միջոցառումներ, իրականացնել սեփական նախաձեռնություններ։ ...


Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ Talentum Foundation for the Support of Volunteering Երբ՝ Հուլիս 2019 – Մայիս 2020 Որտեղ՝  Սեգեդ, Հունգարիա Նպատակ՝  Բարձրացնել տեղի երիտասարդների միջմշակութային իրազեկվածության մակարդակը, վերջիններիս ինքնավստահությունը և բարելավել լեզվական հմտությունները: Կամավորի անունը` Նելլի Եղիազարյան Կամավորի առաջադրանքները՝ Տեղի համայնքում երիտասարդների հետ իրականացնել տարբեր միջոցառումներ ու դասընթացներ, անցկացնել միջմշակութային երեկոներ, ներգրավվել ընթացիկ ծրագրերում և աջակցել Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող երիտասարդական փոխանակման ծրագրերի կազմակերպչական թիմին, կազմակերպել հանրային միջոցառումներ։ Փոքր հատված մեր կամավոր Նելլի Եղիազարյանի առօրյայից, ով երկարաժամկետ կամավորական աշխատանք է իրականացնում Հունգարիայի Սեգեդ քա...


Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ “Wiatrak” Foundation Երբ՝ Հուլիս 2019 – Օգոստոս 2019 Որտեղ՝  Բիդգոշ, Լեհաստան Նպատակ՝ Բարձրացնել տեղացի երեխաների և երիտասարդների միջմշակութային իրազեկվածությունը՝ տարատեսակ մշակութային միջոցառումների և խաղերի կազմակերպման միջոցով: Կամավորների անունները` Աննա Հովհաննիսյան, Հայարփի Պողոսյան, Նարեկ Սահակյան Կամավորի առաջադրանքները՝ Տեղի համայնքի երիտասարդների և երեխաների համար ամառային ճամբարի,  տարբեր միջոցառումների կազմակերպում, սեփական մշակույթի տարածում՝ խաղերի միջոցով: ...


«EVS: Open Up» Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ «Stowarzyszenie “Dorośli – Dzieciom”»  Երբ. Ապրիլ 2019 – Ապրիլ 2020  Որտեղ.  Սեպոլնո-Կրաժենսկի, Լեհաստան  Նպատակ.  Նպաստել երիտասարդների անհատական և սոցիալական զարգացմանը, տրամադրել ապահով և նպաստավոր միջավայր՝ վերջիններիս ներուժի հզորացման համար: Կամավորի անունը` Լյուդմիլա Քոչարյան    Կամավորի առաջադրանքները՝ Նախապատրաստել և անցկացնել դասընթացներ երիտասարդների համար արվեստ, երաժշտություն, թատրոն խոհարարություն, լուսանկարչություն, լրագրություն թեմաներով, կազմակերպել և մասնակցել տարբեր սոցիալական և մշակութային միջոցառումների, ինչպիսիք են ցուցահանդեսներ, ցուցադրություններ, աջակցել «Երիտասարդ ստեղծագործողների ակումբի» գործունեության համար վեբ բլոգի պատրաստման աշխատանքներին։ ...


«EVS between East and West - Young Ambassadors of the Future» Հյուրընկալող կազմակերպություն. Europejskie Forum Mlodziezy  Երբ. Ապրիլ 2019 – Հուլիս 2019  Որտեղ.  Կլոձկո, Լեհաստան  Նպատակ. Բարձրացնել տեղի երիտասարդների միջմշակութային իրազեկվածության մակարդակը, հանդուրժողականությունը և ինքնավստահությունը: Ներկայացնել եվրոպացիների պատմությունը, սովորույթները, ավանդույթներն ու խնդիրները և բարելավել լեզվական հմտությունները: Կամավորի անունը. Արմինե Խուդոյան Կամավորի առաջադրանքները. Տեղի համայնքում երիտասարդների շրջանում տեղեկատվություն տարածել տեղական և միջազգային կամավորական հնարավորությունների մասին, կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ, պատրաստել հոդվածներ և տեսահոլովակներ իր կամավորական գործունեության վերաբերյալ: Տեղի դպրոցում կազմակերպել դասընթացներ և տարբեր...