ՔԱԹՐԻՆ ԼԻՆ ՌՈԲՍՈՆ (ԱՄՆ) – ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՊՈՒՍ

Երբ. Հունիս 2017 – Դեկտեմբեր 2018

Որտեղ.  Գյումրի, Հայաստան

Նպատակ.  Նպաստել կազմակերպության կազմակերպական զարգացմանը և երիտասարդների հզորացմանը։

Կամավորի առաջադրանքները. Աջակցել կազմակերպական զարգացմանը, կազմակերպության ֆոնդահայթայթման գործընթացին, ծրագրերի նախագծմանը և իրականացմանը, ներգրավվել կազմակերպության ընթացիկ ծրագրերում:

 

 

 

IMG_9964   13   4