Never be the same

«Never be the same»

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ The University of Economy in Bydgoszcz

Երբ. Սեպտեմբեր 2019 – Սեպտեմբեր 2020
Որտեղ. Բիդգոշ, Լեհաստան

Նպատակ. Բարձրացնել տեղի երիտասարդների միջմշակութային իրազեկվածության մակարդակը, վերջիններիս
ինքնավստահությունը և բարելավել լեզվական հմտությունները։

Կամավորի անունը` Վանուհի Հովսեփյան
 Կամավորի առաջադրանքները՝ Միջազգային ուսանողների համար կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ ու
դասընթացներ, անցկացնել միջմշակութային երեկոներ, ներգրավվել ընթացիկ ծրագրերում և աջակցել Էրազմուս+ ծրագրի
շրջանակներում իրականացվող երիտասարդական փոխանակման ծրագրերի կազմակերպչական թիմին, կազմակերպել
հանրային միջոցառումներ: