Broaden our horizons

“Broaden our horizons”

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty

Երբ՝ Հոկտեմբեր 2019 – Հուլիս 2020
Որտեղ՝ Պոզնան, Լեհաստան

Նպատակ՝ Բարձրացնել տեղի երիտասարդների միջմշակութային իրազեկվածության մակարդակը, նպաստել
երիտասարդների անհատական և սոցիալական զարգացմանը, տրամադրել ապահով և նպաստավոր միջավայր՝ վերջիններիս
ներուժի հզորացման համար:

Կամավորի անունը` Նարեկ Բոցինյան
Կամավորի առաջադրանքները՝ Տեղի համայնքում երիտասարդների շրջանում տեղեկատվություն տարածել տեղական և
միջազգային կամավորական հնարավորությունների մասին, կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ, պատրաստել
հոդվածներ և տեսահոլովակներ իր կամավորական գործունեության վերաբերյալ: Տեղի դպրոցում կազմակերպել
դասընթացներ և տարբեր միջոցառումներ, ինչպես նաև աջակցել կազմակերպությանը միջազգային ծրագրերի
իրականացման հարցում: