Sport and health oriented kindergarten and after school care center

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ After school care center “Schulplatz 1”

Երբ՝ Հուլիս 2019 – Հուլիս 2020

Որտեղ՝ Պոտսդամ, Գերմանիա

Նպատակ՝ Նպաստել երիտասարդների անհատական և սոցիալական զարգացմանը, տրամադրել ապահով և նպաստավոր
միջավայր՝ վերջիններիս ներուժի հզորացման համար:

Կամավորի անունը` Մարիամ Խաչատրյան

Կամավորի առաջադրանքները՝ Տեղի համայնքում երիտասարդների հետ իրականացնել ամենօրյա աշխատանք,
երիտասարդների շրջանում տեղեկատվություն տարածել տեղական և միջազգային կամավորական հնարավորությունների
մասին, կազմակերպել տարբեր ժամանցային և միջմշակութային միջոցառումներ, իրականացնել սեփական
նախաձեռնություններ։