ՄԱՅԻՍ ԵՎ ՀՈՒՆԻՍ ԱՄԻՍՆԵՐԸ ԵՆԿ-Ի ՀԵՏ | ԱՄՍԱԹԵՐԹ 2020