ՀՈՒՆՎԱՐ ԵՒ ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄԻՍՆԵՐԸ ԵՆԿ-Ի ՀԵՏ | ԱՄՍԱԹԵՐԹ 2022