ՀՈՒԼԻՍ ԵՎ ՕԳՈՍՏՈՍ ԱՄԻՍՆԵՐԸ ԵՆԿ-Ի ՀԵՏ | ԱՄՍԱԹԵՐԹ 2020