«ՀԱՅՐԻԿՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑ» ԹԵՄԱՏԻԿ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՇԱՐՔ

«Հայրիկների դպրոց» թեմատիկ հանդիպում-քննարկումներն իրականացվում են Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի և ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի (ՄԱԲՀ) հայաստանյան գրասենյակի ջանքերով՝ Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի (ՄԱԲՀ) և «ՄԱԿ Կանայք» կազմակերպության կողմից իրականացվող «ԵՄն հանուն կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության» ծրագրի շրջանակներում:

 

Հայրիկների դպրոցի նպատակ

Տղամարդկանց համար ստեղծել ապահով տարածք՝ նոր գիտելիքներ և հմտություններ ձեռք բերելու միջոցով դառնալ ավելի ներգրավված հայրեր և աջակցող զուգընկերներ, այդպիսով նպաստել կանանց ու տղամարդկանց դերերի վերաբերյալ կարծրատիպերի փոփոխմանը:

Հայրիկների դպրոցի  թեմաներ

1․ Հոր ազդեցությունը

2․ Ընտանիքի պլանավորում

3․ Զույգերի հաղորդակցություն

4․ Հղիություն

5․ Երեխայի ծնունդը

6․  Երեխայի խնամք և խնամքի բաշխում

7․  Երեխաների կարիքները և իրավունքները

 

Հայրիկների դպրոցի  ձևաչափ

Թեմատիկ հանդիպում-քննարկումների ընթացքում թեմաները մատուցվելու են խմբային քննարկումների և ինտերակտիվ խաղերի միջոցով։

Նախատեսվում են նաև սուրճի, թեյի ընդմիջումներ և հյուրասիրություն։

 

Հայրիկների դպրոցի տևողություն

Թեմատիկ հանդիպում-քննարկումն իրականացվում է 2021թ․ հունիսից 2022թ․ դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում: Յուրաքանչյուր հանդիպման տևողությունը՝ 1,5-ից մինչև 2 ժամ։

 

Հայրիկների դպրոցի  մասնակիցներ

Թեմատիկ հանդիպում-քննարկումներին կարող են մասնակցել Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերի 18-40 տարեկան երիտասարդ տղամարդիկ և կանայք, հայրիկներ և մայրիկներ:

 

Հայրիկների դպրոցի  անցկացման վայր

Գյումրու «Ընտանիքի անկյուն» ռեսուրսային կենտրոն (Ալեք Մանուկյան 26)

Վանաձորի «Ընտանիքի անկյուն» ռեսուրսային կենտրոն (Բաթումի 10)

Իջևանի «Ընտանիքի անկյուն» ռեսուրսային կենտրոն (Սահմանադրության 1)։

 

Ծրագիրը իրականացվում է Արևելյան Եվրոպայի վեց երկրներում՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա և Ուկրաինա։ Հայաստանում ծրագիրն իրականացվում է Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերում։