«Կորպորատիվ իմիջ և բիզնես էթիկա» դասընթաց

Երբ. Նոյեմբեր, 2012թ.
Նպատակ. Կազմակերպության աշխատակազմին ծանոթացնել կազմակերպության իմիջի կերտման և բիզնես էթիկայի կանոններին և մեթոդներին:
Նկարագիր. ԵՆԿ ՀԿ-ն պարբերաբար կազմակերպում է աշխատանքային և մասնագիտական զարգացման դասընթացներ համար տարբեր թեմանորով դասընթացներ ինչպես ԵՆԿ աշխատակազմի, այնպես էլ տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար: Հաշվի առնելով կազմակերպության աշխատակամզի կարիքները` կազմակերպվեց «Կորպորատիվ իմիջ և բիզնես էթիկետ»  թեմայովդասընթաց, որը վարեց  Հայաստանում «Խաղաղության կորպուս»-ի համայնքային բիզնեսի զարգացման ծրագրի ղեկավար Ստեփան Սհոյանի: