ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ | ՀԱՍՏԻՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ Կենտրոնի համակարգող

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ՈԼՈՐՏ՝ Երիտասարդական աշխատանք, սոցիալական աշխատանք, երեխաների իրավունքներ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՐԱՖԻԿ՝ 5-օրյա, 40 ժամ շաբաթական

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲԸ՝ Ապրիլի 1, 2022 (անժամկետ, 2 ամիս վճարվող փորձաշրջանով)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐԸ՝ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, «Գավառի երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոն,

ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ՝ Ծրագրի ղեկավար

ՀԱՍՏԻՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` Կենտրոնի գործունեության և աշխատակազմի համակարգում ու վերահսկում:

 

ԸՆՁԵՌՎՈՂ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացում,
 • Հայաստանում և արտերկրում վերապատրաստումներ:

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Համակարգել կենտրոնի աշխատակազմի աշխատանքը ու անցկացնել աշխատակազմի ժողովներ,
 • Պլանավորել և կազմակերպել կենտրոնի ընթացիկ գործունեությանն անհրաժեշտ նյութերի, պարագաների գնումներ և վերանորոգումներ,
 • Վերահսկել կենտրոնի գույքը, ռեսուրսները, կարգուկանոնը և մաքրությունը,
 • Ապահովել կենտրոնում իրականացվող աշխատանքային գործընթացները, դրանց վերաբերող անհրաժեշտ փաստաթղթավարությունը և արխիվավորումը,
 • Ապահովել կենտրոնի գործողությունների տեսանելիությունը,
 • Հաստատել կապ գործընկեր կազմակերպությունների,
 • Ապահովել արտաքին ներկայացուցչություն,
 • Մասնակցել Կազմակերպության աշխատակազմի ժողովներին,
 • Ներկայացնել կատարած աշխատանքի ամսական հաշվետվություն անմիջական ղեկավարին,
 • Ծանոթանալ և հետևել Կազմակերպության ներքին կանոնակարգերին/ ընթացակարգերին,
 • Անհրաժեշտության դեպքում ստանձնել կենտրոնի գործունեության և Կազմակերպության կանոնադրության սահմաններում այլ պարտականություններ:

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 • Բարձրագույն կրթություն հանրային կառավարման, կրթության կառավարման կամ հարակից ոլորտներում,
 • Կրթության կամ սոցիալական ոլորտներում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Ծրագրերի համակարգման կամ ղեկավարման առնվազն մեկ տարվա փորձ,
 • Երիտասարդական և ոչ-ֆորմալ կրթության ոլորտներում փորձ,
 • Երեխայի / երիտասարդի հոգեբանության մասին գիտելիքներ և զգայունություն,
 • Բյուջետավորման և ֆինանսական միջոցների ղեկավարման հմտություններ,
 • Թիմում աշխատելու և թիմ ղեկավարելու հմտություններ,
 • Պլանավորման և ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Բարձր միջմշակութային հմտություններ,
 • Բանակցելու և կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ,
 • Հաղորդակցման և հանրային խոսքի հմտություններ,
 • Հայերենի և անգլերենի գերազանց ու ռուսերենի բավարար իմացություն,
 • Թվային գրագիտություն:

 

Աշխատողի աշխատանքային գրաֆիկը կազմվում է համաձայն կենտրոնի աշխատանքային ժամերի: