«ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ» ԵՎ «ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՊՈՒՍ» ԾՐԱԳՐԵՐ

Առավոտ օրաթերթի անդրադարձը «Erasmus+ երիտասարդություն» և «Եվրոպական համերաշխության կորպուս» ծրագրերի տեղեկատվական կենտրոնի, Երիտասարդների միջազգային օրվա շրջանակներում, Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի և Գյումրու երիտասարդական պալատ ՀՈԱԿ-ի հետ համատեղ անցկացրած Եվրամիության «Էրազմուս+ երիտասարդություն» և «Եվրոպական համերաշխության կորպուս» ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվական հանդիպման վերաբերյալ:

 

 

Ցայգ ՀՌԸ անդրադարձը «Erasmus+ երիտասարդություն» և «Եվրոպական համերաշխության կորպուս» ծրագրերի տեղեկատվական կենտրոնի, Երիտասարդների միջազգային օրվա շրջանակներում, Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի և Գյումրու երիտասարդական պալատ ՀՈԱԿ-ի հետ համատեղ անցկացրած Եվրամիության «Էրազմուս+ երիտասարդություն» և «Եվրոպական համերաշխության կորպուս» ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվական հանդիպման վերաբերյալ: