ԶԱՐՈՒՀԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ (ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ) – ԴԵՊԻ ՀԱՅՔ

Երբ. Նոյեմբեր – Դեկտեմբեր 2018

Որտեղ.  Գյումրի, Հայաստան

Նպատակ. Զարգացնել և ամրապնդել հայրենիքի ու սփյուռքի երիտասարդների միջև կապերը, վերջիններիս հնարավորություն տալով մասնակցել Հայաստանի առօրյա կյանքին և ներդրում ունենալ հայրենիքի զարգացմանը կամավորական աշխատանքի միջոցով, միաժամանակ բարձրացնել սփյուռքի երիտասարդների ազգային ինքնագիտակցությունը:

Կամավորի առաջադրանքները. «Երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնում վարել ռուսերենի ակումբ։