«ԵՄ-Ն ՀԱՆՈՒՆ ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ԻՐԱՎԱՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ» ԾՐԱԳԻՐ

«ԵՄ-ն հանուն կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության» եռամյա ծրագիրը մեկնարկել է 2020 թվականի մարտին։  Ծրագիրը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվում է ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի և «ՄԱԿ Կանայք» կազմակերպության կողմից Արևելյան Եվրոպայի վեց երկրներում` Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա և Ուկրաինա:

Հայաստանում ծրագիրն իրականացնում են ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակը Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի հետ համատեղ Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերում։

Ծրագրի նպատակն է ամրապնդել կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքներն ու հնարավորությունները՝ կանանց ու տղամարդկանց դերերի հանրային ընկալումները փոխելու,  գենդերային կարծրատիպերը հաղթահարելու և երեխաների խնամքի, ծնողավարման մեջ տղամարդկանց մասնակցությունը խթանելու միջոցով։

Ծրագրի շահառուններն են Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերի 18-40 տարեկան

երիտասարդ տղամարդիկ և կանայք, հայրիկներն ու մայրիկները:

Ծրագրի գործողությունների շրջանակներում ՄԱԲՀ հայաստանյան գրասենյակը համագործակցում է ոլորտային նախարարությունների,  մարզային իշխանության մարմինների,   տեղական        ինքնակառավարման         մարմինների,    քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, միջազգային կազմակերպությունների, ինչպես նաև    Հայ     Առաքելական     Եկեղեցու     հետ։

Նախատեսված գործողությունները ներառում են՝

  • Բուժաշխատողների իրազեկվածության բարձրացում հետծննդյան խնամքում տղամարդկանց ներգրավվածության մեծացման կարևորության վերաբերյալ,
  • Քահանաների և սոցիալական աշխատողների իրազեկվածության բարձրացում կանանց ու տղամարդկանց իրավահավասարության հարցերի և պատասխանատու ծնողավարման վերաբերյալ,
  • Օրենսդրական դաշտի բարելավմանն ուղղված գործողություններ և ընտանիքում բռնություն գործադրած անձանց ռեաբիլիտացիայի պիլոտային ծրագրի մշակում և իրականացում միջազգային չափանիշների և ծրագրի շրջանակներում մշակվելիք տարածաշրջանային ուղեցույցների հիման վրա։

Ծրագրի շրջանակներում Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿի կողմից իրականացվող գործողություններն են՝

  • «Ընտանիքի անկյուն» ռեսուրսային կենտրոնների հիմնում Շիրակի, Լոռու և Տավուշի մարզերում,
  • «Հոգատարություն հանուն հավասարության» խորագրով ծնողավարման երկամսյա դասընթացների կազմակերպում Վորլդ Վիժն Հայաստանի հետ համատեղ,
  • «Հայրիկների դպրոց» թեմատիկ հանդիպումների և քննարկումների կազմակերպում՝ ուղղված դրական ծնողավարմանը և երեխաների խնամքի մեջ տղամարդկանց մասնակցության խթանմանը, կանանց ու տղամարդկանց դերերի վերաբերյալ կարծրատիպերի փոփոխմանը,
  • Տեղեկատվական արշավների և հանրային միջոցառումների կազմակերպում`ուղղված կանանց ու տղամարդկանց դերերի հանրային ընկալումները փոխելուն և կարծրատիպերի հաղթահարմանը, հասարակության լայն զանգվածների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը,
  • Շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ուսուցողական այցի կազմակերպում նախածննդյան խնամքում տղամարդկանց ներգրավման և պատասխանատու ծնողավարման լավագույն փորձ ունեցող երկիր՝ հետագայում մոդելը համապատասխանեցնելու և Հայաստանում կիրառելու նպատակով: