Դավիթ Մուրադյան

Working time in Museum of PhotographyՀյուրընկալող կազմակերպություն. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

ԵրբՍեպտեմբեր 2018 – Սեպտեմբեր 2019

Որտեղ. Բիդգոշ, Լեհաստան

Նպատակ. Բարձրացնել տեղի երիտասարդների միջմշակութային իրազեկվածության մակարդակը, վերջիններիս ինքնավստահությունը և բարելավել լեզվական հմտությունները։

Կամավորի առաջադրանքներըՄիջազգային ուսանողների համար կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ ու դասընթացներ, անցկացնել միջմշակութային երեկոներ, ներգրավվել ու աջակցել Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող երիտասարդական փոխանակման ծրագրերի կազմակերպչական թիմին, լուսանկարչության թանգարանում կազմակերպել ցուցահանդեսներ ու հանրային միջոցառումներ։

 

Orientation week , Game day ! We were organized boarding games for international studentsWith my mentor and my friends