KROMATIKON UPGRADED

“KROMATIKON UPGRADED”

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ Asociatia Nationala de Dezvoltare Continua a Tineretului din Romania
“ANDCTR” NGO

Երբ՝ Փետրվար 2019 – Օգոստոս 2019
Որտեղ՝ Կրայովա, Ռումինիա

Նպատակ՝ Բարձրացնել երեխաների հետաքրքրությունը կրթության նկատմամբ՝ դասերի ընթացքում կիրառելով նորարար
մեխանիզմներ և գործողություններ:

Կամավորի անունը` Գոռ Խաչատրյան, Սյուզաննա Մարգարյան
Կամավորի առաջադրանքները՝ Տեղի համայնքում կազմակերպել վարվեցողության կանոնների վերաբարյալ ինտերակտիվ
աշխատարաններ, Դոլժի երիտասարդների շրջանում տեղեկատվություն տարածել տեղական և միջազգային կամավորական
հնարավորությունների մասին, կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ, պատրաստել հոդվածներ և տեսահոլովակներ իրենց
կամավորական գործունեության վերաբերյալ: