ԲԱՐԵԹ ԿԱԼԱՅԻՋՅԱՆ (ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ) – ԴԵՊԻ ՀԱՅՔ

Երբ. Հունվար – Փետրվար 2018

Որտեղ.  Գյումրի, Հայաստան

Նպատակ. Զարգացնել և ամրապնդել հայրենիքի ու սփյուռքի երիտասարդների միջև կապերը, վերջիններիս հնարավորություն տալով մասնակցել Հայաստանի առօրյա կյանքին և ներդրում ունենալ հայրենիքի զարգացմանը կամավորական աշխատանքի միջոցով, միաժամանակ բարձրացնել սփյուռքի երիտասարդների ազգային ինքնագիտակցությունը:

Կամավորի առաջադրանքները. «Երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնի երիտասարդական աշխատողների մասնագիտական կարողություների զարգացմանն ուղղված հանդիպում-քննարկումների և կենտրոնի երիտասարդների հետ անհատական աշխատանքի վերաբերյալ աշխատարանների անցկացում։