EVS between East and West – Young Ambassadors of the Future

«EVS between East and West – Young Ambassadors of the Future»

Հյուրընկալող կազմակերպություն. Europejskie Forum Mlodziezy

 Երբ. Ապրիլ 2019 – Հուլիս 2019

 Որտեղ.  Կլոձկո, Լեհաստան

 Նպատակ. Բարձրացնել տեղի երիտասարդների միջմշակութային իրազեկվածության մակարդակը, հանդուրժողականությունը և ինքնավստահությունը: Ներկայացնել եվրոպացիների պատմությունը, սովորույթները, ավանդույթներն ու խնդիրները և բարելավել լեզվական հմտությունները:

Կամավորի անունը. Արմինե Խուդոյան

Կամավորի առաջադրանքները. Տեղի համայնքում երիտասարդների շրջանում տեղեկատվություն տարածել տեղական և միջազգային կամավորական հնարավորությունների մասին, կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ, պատրաստել հոդվածներ և տեսահոլովակներ իր կամավորական գործունեության վերաբերյալ: Տեղի դպրոցում կազմակերպել դասընթացներ և տարբեր միջոցառումներ, ինչպես նաև աջակցել կազմակերպությանը միջազգային ծրագրերի իրականացման հարցում:

Ծրագրի բյուջեն. 2715 եվրո:

58873524_1009864465884626_3752337949547560960_n

59422199_686067288514451_8414427049871015936_n

59388022_602441786923541_2312815626625744896_n