ԱՐՄԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ – German Federal Volunteer Service Act

Հյուրընկալող կազմակերպություն. Sozialer Friedensdienst Kassel e.V.

Երբ. Հոկտեմբեր 2018 – Հոկտեմբեր 2019

Որտեղ.  Գյոթինգեն, Գերմանիա

Նպատակ.  Նպաստել երիտասարդական աշխատանքի զարգացմանը և ապահովել երիտասարդների միջմշակութային ուսուցումը։

Կամավորի առաջադրանքները. Տեղի մանկապարտեզում երեխաների համար կազմակերպել ժամանցային և միջմշակութային միջոցառումներ, իրականացնել սեփական նախաձեռնություններ։