East – West UNITED EUROPE

“East – West UNITED EUROPE”

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ Europejskie Forum Mlodziezy
Երբ՝ Հոկտեմբեր 2019 – Ապրիլ 2020
Որտեղ՝ Կլոձկո, Լեհաստան

Նպատակ՝ Բարձրացնել տեղի երիտասարդների միջմշակութային իրազեկվածության մակարդակը,
հանդուրժողականությունը և ինքնավստահությունը: Ներկայացնել եվրոպացիների պատմությունը, սովորույթները,
ավանդույթներն ու խնդիրները և բարելավել լեզվական հմտությունները:
Կամավորի անունը` Աննա Խաչատրյան

Կամավորի առաջադրանքները՝ Տեղի համայնքում երիտասարդների շրջանում տեղեկատվություն տարածել տեղական և
միջազգային կամավորական հնարավորությունների մասին, կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ, պատրաստել
հոդվածներ և տեսահոլովակներ իր կամավորական գործունեության վերաբերյալ: Տեղի դպրոցում կազմակերպել
դասընթացներ և տարբեր միջոցառումներ, ինչպես նաև աջակցել կազմակերպությանը միջազգային ծրագրերի
իրականացման հարցում: