Ակումբներ

ԵՆԿ ՀԿ գործունեության ուղղություններից է նպաստել երիտասարդների լեզվական, հաղորդակցման հմտությունների և բիզնես կարողությունների զարգացմանը՝ երիտասարդների համար լեզվի, մշակութային և ձեռներեցության ակումբների կազմակերպման միջոցով:

Այժմ ԵՆԿ ՀԿ-ում գործում են հետևյալ ակումբները՝

      1.Լեզուների ակումբներ

  • Թուրքերենի ակումբ
  • Գերմաներենի ակումբ
  • Անգլերենի ակումբ (սկսնակ և միջին մակարդակ) – 2014-2017, 2018
  • Ֆրանսերենի ակումբ (սկսնակ և միջին մակարդակ)

2. Ազգային պարերի ակումբ

3. Գրքի ակումբ

4. Ձեռքի աշխատանքների ակումբ

 

IMG_8044

IMG_7817

IMG_8122

IMG_8497