Հիմնադրման ամսաթիվը՝ դեկտեմբեր 2008
Պետական գրանցման ամսաթիվը՝ 22.09.2009

Երիտասարդական Նախաձեռնությունների Կենտրոնը երիտասարդական աշխատանքի բնագավառում փորձ ունեցող և այդ ոլորտում ճանաչված մի խումբ երիտասարդների կողմից հիմնադրված հասարակական կազմակերպություն է:

ԵՆԿ-ի տեսլականը՝

Նախաձեռնող, մրցունակ և բարեկեցիկ երիտասարդ։

ԵՆԿ–ի առաքելությունը`

Նպաստել երիտասարդների կյանքի որակի բարձրացմանը` երիտասարդակենտրոն մոտեցմամբ։

ԵՆԿ գործունեության հիմնական ուղղությունները`

 • Աջակցել երիտասարդների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը.
  • ներգրավել երիտասարդներին շարունակական ոչ ֆորմալ կրթական

   գործընթացներում,

  • զարգացնել առողջ ապրելակերպի մշակույթը երիտասարդության շրջանում,
  • մեծացնել երիտասարդության մասնակցությունը մշակութային

   կյանքում,

  • բարձրացնել երիտասարդների մրցունակությունը աշխատաշուկայում:
 • Խթանել երիտասարդների նախաձեռնողականությունը.
  • մեծացնել երիտասարդների դերը հասարակական հիմնախնդիրների լուծման գործում,
  • աջակցել երիտասարդների նորարար գաղափարների իրականացմանը,
  • աջակցել երիտասարդների ձեռներեցությանը,
  • զարգացնել կամավորության մշակույթը երիտասարդության շրջանում:
 • Նպաստել հասարակության մեջ երիտասարդության դերի բարձրացմանը.
  • բարձրացնել երիտասարդների իրավագիտակցության մակարդակը,
  • ամրապնդել երիտասարդների և որոշում կայացնողների միջև

   երկխոսությունը,

  • իրազեկել հանրությանը երիտասարդության հիմնախնդիրների մասին,
  • պաշտպանել երիտասարդների շահերն ու իրավունքները: