1551704_864888656877905_7880005429653397581_n_0
Երբ. Սեպտեմբեր 2014 – Փետրվար 2015 Որտեղ.Գյումրի, Շիրակի մարզ Նպատակ. Աջակցել Գյումրու երիտասարդական կյանքի բարելավմանը` տեղական երիտասարդական քաղաքականության մշակման և զարգացման միջոցով: Նկարագրություն. Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն, «Գյումրու երիտասարդական խորհուրդ» ոչ-ֆորմալ փորձագիտական խմբի հետ համագործակցությամբ, իրականացրեց է «Գյումրու երիտասարդական քաղաքականության զարգացում» հետազոտական ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակներում Լիտվայի «Քաղաքականության հետազոտության ու վերլուծության ինստիտուտ»-ը անցկացրեց հետազոտություն` բացահայտելու Գյումրու երիտասադական քաղաքականության գերակայությունները և մշակելու տեղական երիտասարդական քաղաքականության իրականացման մեխանիզմներ: Ծրագրի ռազմավարական նպատակներն էին` 1. Բացահայտել Գյումրիում երիտասարդ...


10254040_801643613202410_8853931007119379651_n_1
Երբ. Հուլիս 12 -14, 2014 Որտեղ. Գյումրի, Շիրակի մարզ Նպատակ. Խրախուսել երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը պետական երիտասարդական քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման գործընթացում։ Նկարագրություն. Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ, Գյումրիում կազմակերպեց «Իրազեկ և աջակցող երիտասարդ» խորագիրը կրող ծրագիրը: «Իրազեկ և աջակցող երիտասարդ» ծրագրի շրջանակներում անցկացվեց եռօրյա դասընթաց, որի ընթացքում մասնակիցները ծանոթացաներիտասարդական քաղաքականության ընդհանուր դրույթներին,տեղական մակարդակում երիտասարդական քաղաքականության մշակման գործընթացներում մասնակցության մեխանիզմներին,ներկայացվեց տարբեր շահագրգիռ կողմերի դերը և պարտականությունները երիտասարդական քաղաքականության մշա...


Երբ. Հունվար - Հունիս, 2013թ. Նպատակ. Նպաստել կազմակերպության առավել ակտիվ և նվիրված անդամների երկարաժամկետ անհատական և մասնագիտական զարգացմանը: Նկարագրություն. Ծրագրի ընթացքում մրցութային կարգով ընտրված ինը մասնակիցները, անհատական զարգացման նախագծեր մշակելով, դասընթացների, գործավարժանքների միջոցով փորձում էին կյանքի կոչել իրենց գաղափարներն ու նախաձեռնությունները: Անհատական քուչինգն ու խմբային հանդիպումների անցկացումը, ինչպես նաև առցանց խմբի ստեղծումը առանձնահատուկ միջոց էին ներգրավելու մի շարք երիտասարդների, ովքեր զանազան նոր հնարքներ, մեթոդներ սովորելու միջոցով կկարողանան ինքները «կերտել» իրենց ապագան:  ...


59742_564042833629157_2049614650_n
Երբ. Սկսած 2013 թվականի մարտ ամսից Նպատակ. Ստեղծել գունավոր, ջերմ  և ժամանցային միջավայր: Նկարագրություն. «Ուրբաթօրյա սրճարանը» ԵՆԿ ՀԿ-ի տեղական միջոցառումներից է, որը նախաձեռնվել է կազմակերպության «Եվրոպական կամավորական ծառայության» (ԵԿԾ) կամավորների կողմից: Կազմակերպության կամավորներն ընտրում են որևէ թեմա (երաժշտություն, պոեզիա, նկարչություն, թատրոն, խաղեր և այլն) և ամիսը երկու անգամ ԵՆԿ գրասենյակը վերածում են  «սրճարանի», որտեղ և անցկացվում է Ուրբաթօրյա սրճարանը: Տեսնել ավելին  ...


374705_569650563068384_740074189_n_0
Երբ. Հունվար - Սեպտեմբեր, 2013թ. Նպատակ. Աջակցել մարզաբնակ երիտասարդների իրազեկության և քաղաքացիական ակտիվության բարձրացմանը` խրախուսելով վերջիններիս ակտիվ մասնակցությունը երիտասարդական քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման գործընթացում: Խնդիրներ. բացահայտել մարզերում երիտասարդական խնդիրները և պարզաբանել, թե ինչ են անում ՏԻՄ-երը երիտասարդների մասնակցությունը խրախուսելու համար լուսաբանել մարզերում գործող երիտասարդական կազմակերպությունների և երիտասարդական խմբերի գորխունեությունը տրամադրել տեղեկատվություն տեղական և միջազգային կրթական, մշակութային իրազեկվածության, անհատական զարգացման ծրագրերի հնարավորությունների մասին: Նկարագրություն. Ծրագրի շրջանակներում երիտասարդների կողմից պատրաստվում և առցանց թողարկվում են ռեպորտաժներ, որոնցում անրադառնում ե...


5998_577555965611177_986079949_n
Երբ. Ապրիլ – Նոյեմբեր,  2013թ. Նպատակը. Բարձրացնել կամավորական աշխատանքի արժեքը բնակչուփյան մեջ և ճանաչել վերջինիս ազդեցությունը անձնական և համայնքային մակարակով: Խնդիրները. բարձրանել կամավորական աշխատանքի ոգին և մշակույթը, ցույց տալ կամավորական աշխատանքի ազդեցությունն ու զարգացնել դրական ընկալում, որպեսզի հասարակության տարբեր խավեր նեգրավվեն կարճաժամկետ հանրային կամավորական նախաձեռնություներում, միաժամանակ կազմակերպել ֆոտո վիդեո ցուցահանդեսներ, շարադրանքների մրցույթներ, թոք շոուներ հեռուստատեսությամբ, խորհրդակցություններ և կլոր սեղաններ և զարգացնել հանրային օգտագործման կամավորությանը աջակող աուդիովիզուալ նյութեր: ՀՀ մարզետի երիտասարդությանը ներկյացնել տեղական և միջազգային կամավորական հնարավորությունները ներկայացնել, թե ինչպես է հնարավոր օգտագործել կա...


CIBE-TC-1
Երբ. Նոյեմբեր, 2012թ. Նպատակ. Կազմակերպության աշխատակազմին ծանոթացնել կազմակերպության իմիջի կերտման և բիզնես էթիկայի կանոններին և մեթոդներին: Նկարագիր. ԵՆԿ ՀԿ-ն պարբերաբար կազմակերպում է աշխատանքային և մասնագիտական զարգացման դասընթացներ համար տարբեր թեմանորով դասընթացներ ինչպես ԵՆԿ աշխատակազմի, այնպես էլ տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար: Հաշվի առնելով կազմակերպության աշխատակամզի կարիքները` կազմակերպվեց «Կորպորատիվ իմիջ և բիզնես էթիկետ»  թեմայովդասընթաց, որը վարեց  Հայաստանում «Խաղաղության կորպուս»-ի համայնքային բիզնեսի զարգացման ծրագրի ղեկավար Ստեփան Սհոյանի:  ...


314728_441817439185031_1333140626_n_0
Երբ. Հուլիս 01-30,2013թ. Նպատակ. Նպաստել կամավորության տարածմանը` որպես երիտասարդների մանակցության մեխանիզմ: Նկարագիր. «Կամավորական ամիսը ԵՆԿ-ի հետ» ծրագիրը հիմնված էր կամավորկան նախաձեռնությունների աջակցման վրա, ինչը իրականացվել էր հետևյալ գործողոխթձոխնների միջոցով՝ վերնաշապիկների ներկում, ծնողների օր, գրկախառնման օր, ՀՀ սահմանադրության օր, բացօդյա ներկում երեխաների հետ, Եվրոպական կամավորական ծառայության գործղությունների օր, Երիտասարդությունը շարծման մեջ տեղեկատվաան օր, թռչող ուրուրներ, Դեպի Հայք տեղեկատվական և գործողությունների օր, Ծերերի խնամքի կենտրոն այցելություն, Խաղաղության կորպուս տեղեկատվական և գործողությունների օր, փակման աարողություն: Տեսնել ավելին Հղում 1, Հղում 2, Հղում 3, Հղում 4, Հղում 5, Հղում 6, Հղում 7, Հղում 8, Հղում 9    ...


378400_302115333155243_122839306_n
Երբ. Սեպտեմբեր -Դեկտեմբեր, 2011թ. Նպատակ. Բացահայտել հայ կամավորների պատկերացումները Եվրոպայի վերաբերյալ, որոնք նրանք ձեռք են բերել Եվրոպայում կամավորական աշխատանք իրականացնելիս՝ կենտրոնանալով եվրոպական այնպիսի որակների վրա, ինչպիսիք են մասնակցությունը և բազմամշակութային գործունեությունը: Ծրագրի նպատակն էր նաև ընդգծել ԵԿԾ ծրագրերի տեղական ազդեցությունը և միաժամանակ խթանել կամավորությունը:  Նկարագրություն. Ցուցահանդեսի գաղափարը առաջադրվել էր ԵՆԿ-ի կողմից և այն արժանացավ Եվրոպական Հանձնաժողովի «Երիտասարդությունը Շարժման մեջ» ծրագրի հայ բազմապատկողների ցանցի և ԵԿԾ բնագավառում փորձ ունեցած այլ կազմակերպությունների և ընդհանրապես «Երիտասարդությունը Շարժման մեջ» ծրագրի աջակցությանը: Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն ՀԿ-ն, համագործակցելով Կարողություն և Զարգա...


Poverty-exhibition-1-1024x680
Երբ. Դեկտեմբեր 2010թ. – Մարտ 2011թ. Նպատակ. Կենտրոնացնել հայ բնակչության ուշադրությունը երկրի աղքատության և աղքատության նվազեցման վրա՝ օտարերկրացիների և, հատկապես Հայաստանում հյուրընկալվող ԵԿԾ կամավորների տեսակետից: Այն նաև նպատակաուղղված էր ընդգծելու ԵԿԾ ծրագրերի տեղական ազդեցությունը և հայ երիտասարդների ներգրավվածությունը ԵԿԾ-ում: Նկարագրություն. Լուսանկարները ցուցադրվեցին շրջիկ ցուցահանդեսի շրջանակներում մի քանի քաղաքներում, այդ թվում` Գյումրիում, Դիլիջանում, Վարդենիսում, Վանաձորում, Երևանում, Գորիսում, Ստեփանավանում, յուրաքանչյուր քաղաքում կանգ առնելով մոտավորապես մի շաբաթ: “Աղքատությունը Եվրոպական Կամավորների Աչքերով” շրջիկ ցուցահանդեսը անցկացվեց Կարողություն և Զարգացում հանուն Քաղաքացիական Հասարակության ՀԿ-ի Ստեփանավանի Երիտասարդական Կենտրոն ՀԿ-ի, Դիլիջանի ...