Երբ. Հունիս 2017 – Դեկտեմբեր 2018 Որտեղ.  Գյումրի, Հայաստան Նպատակ.  Նպաստել կազմակերպության կազմակերպական զարգացմանը և երիտասարդների հզորացմանը։ Կամավորի առաջադրանքները. Աջակցել կազմակերպական զարգացմանը, կազմակերպության ֆոնդահայթայթման գործընթացին, ծրագրերի նախագծմանը և իրականացմանը, ներգրավվել կազմակերպության ընթացիկ ծրագրերում:               ...


Հյուրընկալող կազմակերպություն. Sozialer Friedensdienst Kassel e.V. Երբ. Հոկտեմբեր 2018 – Հոկտեմբեր 2019 Որտեղ.  Գյոթինգեն, Գերմանիա Նպատակ.  Նպաստել երիտասարդական աշխատանքի զարգացմանը և ապահովել երիտասարդների միջմշակութային ուսուցումը։ Կամավորի առաջադրանքները. Տեղի մանկապարտեզում երեխաների համար կազմակերպել ժամանցային և միջմշակութային միջոցառումներ, իրականացնել սեփական նախաձեռնություններ։  ...


Հյուրընկալող կազմակերպություն. Lokalna akcijska grupa (LAG) Vallis Colapis Երբ. Հոկտեմբեր 2018 – Հունիս 2019 Որտեղ.  Օզալ, Խորվաթիա Նպատակ. Նպաստել երիտասարդների ակտիվ մասնակցությանը  և Էրազմուս+ ծրագրում ներգրավված երիտասարդների և գործընկեր կազմակերպությունների մասնագիտական զարգացմանը։ Կամավորի անունը. Րաֆֆի Շահբազյան, Աշոտ Թադևոսյան Կամավորի առաջադրանքները. Տեղի համայնքում կազմակերպել թեմատիկ աշխատարաններ Հայաստանի մասին՝ ներկայացնելով իրենց երկիրը, մշակույթը, սովորույթները, լեզուն և այլն, ինչպես նաև տեղեկատվություն տարածել «Էրազմուս+» ծրագրի և երիտասարդներին ու երիտասարդական կառույցներին վերջինիս ընձեռած հնարավորությունների մասին։          ...


Հյուրընկալող կազմակերպություն. Centre Francais de Berlin gGmbH Երբ. Փետրվար 2018 – Նոյեմբեր 2018 Որտեղ.  Բեռլին, Գերմանիա Նպատակ. Նպաստել երիտասարդների անհատական և սոցիալական զարգացմանը, տրամադրել ապահով և նպաստավոր միջավայր՝  վերջիններիս ներուժի հզորացման համար: Կամավորի առաջադրանքները. Աջակցել կազմակերպությանը միջազգային ծրագրերի իրականացման հարցում, երիտասարդների հետ իրականացնել ամենօրյա աշխատանք տեղական երիտասարդական կենտրոնում, վերջիններիս համար կազմակերպել ժամանցային և միջմշակութային միջոցառումներ, իրականացնել սեփական նախաձեռնություններ։      ...


Հյուրընկալող կազմակերպություն. Stowarzyszenie “Dorośli – Dzieciom” Երբ. Ապրիլ 2018 – Սեպտեմբեր 2018 Որտեղ.  Սեպոլնո-Կրաժենսկի, Լեհաստան Նպատակ.  Նպաստել տեղական երիտասարդական աշխատանքի և տեղական համայնքի զարգացմանը՝  երեխաների և երիտասարդների ակտիվության բարձրացման միջոցով։ Կամավորի անունը. Դիանա Քոչարյան    Կամավորի առաջադրանքները. Նախապատրաստել և անցկացնել դասընթացներ երիտասարդների համար արվեստ, երաժշտություն, թատրոն խոհարարություն, լուսանկարչություն, լրագրություն թեմաներով, կազմակերպել և մասնակցել տարբեր սոցիալական և մշակութային միջոցառումների, ինչպիսիք են ցուցահանդեսներ, ցուցադրություններ, աջակցել «Երիտասարդ ստեղծագործողների ակումբի» գործունեության համար վեբ բլոգի պատրաստման աշխատանքներին։      ...


Հյուրընկալող կազմակերպություն. «K.A.NE.» Social Youth Development Organization Երբ. Նոյեմբեր 2018 – Հուլիս 2019 Որտեղ.  Կալամատա, Հունաստան Նպատակ. Խթանել երիտասարդական նախաձեռնությունները, զարգացնել երիտասարդների կարողությունները՝ սեփական նախաձեռնություններն իրականացնելու համար։ Կամավորի անունը. Աննա Խլղաթյան    Կամավորի առաջադրանքները՝ Երիտասարդների հետ իրականացնել ամենօրյա աշխատանք տեղական երիտասարդական կենտրոնում, վերջիններիս համար կազմակերպել ժամանցային և միջմշակութային միջոցառումներ, տեղի համայնքում կազմակերպել թեմատիկ աշխատարաններ, ներգրավվել կազմակերպության ծրագրերում, հոդվածներ գրել և վարել ԵԿԾ բլոգը, իրականացնել սեփական նախաձեռնություններ։         ...