ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ «Հայաստանում բաց երիտասարդական աշխատանքի ճանաչում» ծրագիր ԿԱՌՈՒՅՑ Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ Երիտասարդական ոլորտի հետազոտող ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ Հունվարի 27, 2019թ. ԾԱՌՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏ Փետրվար-մարտ, 2019թ. ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ Ծրագրի ղեկավար ՀԱՍՏԻՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ոլորտային ուսումնասիրությունների իրականացում, վերլուծական զեկույցի պատրաստում:   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Երիտասարդության ոլորտում առկա քաղաքականությունների ուսումնասիրություն, բյուջետային միջոցների ուսումնասիրություն, դաշտի քարտեզագրում՝ առ 2019թ․, ոլորտային տվյալների ու փաստաթղթերի վերլուծություն, վերլուծական զեկույցի պատրաստում:   ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿ...


  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ «Հայաստանում բաց երիտասարդական աշխատանքի ճանաչում» ծրագիր   ԿԱՌՈՒՅՑ (ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ) Գյումրի, «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ Ծրագրի օգնական ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ Հունվարի 23, 2019թ. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ Փետրվարի 1, 2019թ. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼ Ոչ լրիվ դրույք (5-օրյա, շաբաթական 28 ժամ) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ Կարճաժամկետ (5 ամիս) ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ Ծրագրի ղեկավար ՀԱՍՏԻՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ծրագրի շրջանակում թիմի կողմից իրականացվող կազմակերպչական, ֆինանսական և բովանդակային աշխատանքներին աջակցություն, ծրագրի տեսանելիության ապահովում:   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Աջակցել ծրագրի ադմինիստրատիվ, բովանդակային և ֆինանսական փաստաթղթերի կազմմանը, Աջակցել ծրագ...


 Ուրախությամբ հայտնում ենք, որ 2019 թվականի հունվարի 8-ից մեկնարկել է Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Հայաստանում բաց երիտասարդական աշխատանքի ճանաչում» ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է` նպաստել Հայաստանում բաց երիտասարդական աշխատանքի (այսուհետ՝ ԲԵԱ) ինստիտուցիոնալ զարգացմանը՝ տեղական և միջազգային փորձի ջատագովության և հանրային քաղաքականությունների բարելավման միջոցով: Ծրագրի խնդիրներն են` ուսումնասիրել ԲԵԱ միջազգային փորձը և Հայաստանում դրա ներդրման հնարավորությունները, շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկել Հայաստանում ԲԵԱ մոդելի ներդրման անհրաժեշտությունն ու հնարավորությունները, նպաստել Հայաստանում ԲԵԱ զարգացման շուրջ միջսեկտորալ և ՔՀԿ-Կառավարություն-ՏԻՄ համագործակցության ձևավորման, բացահայտել միջազգային ցանցերին անդամակցե...


Երբ. Նոյեմբեր – Դեկտեմբեր 2018 Որտեղ.  Գյումրի, Հայաստան Նպատակ. Զարգացնել և ամրապնդել հայրենիքի ու սփյուռքի երիտասարդների միջև կապերը, վերջիններիս հնարավորություն տալով մասնակցել Հայաստանի առօրյա կյանքին և ներդրում ունենալ հայրենիքի զարգացմանը կամավորական աշխատանքի միջոցով, միաժամանակ բարձրացնել սփյուռքի երիտասարդների ազգային ինքնագիտակցությունը: Կամավորի առաջադրանքները. «Երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնում վարել ռուսերենի ակումբ։  ...


Երբ. Նոյեմբեր – Դեկտեմբեր 2018 Որտեղ.  Գյումրի, Հայաստան Նպատակ. Զարգացնել և ամրապնդել հայրենիքի ու սփյուռքի երիտասարդների միջև կապերը, վերջիններիս հնարավորություն տալով մասնակցել Հայաստանի առօրյա կյանքին և ներդրում ունենալ հայրենիքի զարգացմանը կամավորական աշխատանքի միջոցով, միաժամանակ բարձրացնել սփյուռքի երիտասարդների ազգային ինքնագիտակցությունը: Կամավորի առաջադրանքները. «Երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնի շահառուների համար կազմակերպել տարբեր աշխատարաններ՝ շրջակա միջավայրի և բնապահպանության թեմաներով, պատանիների հետ պատրաստել ամանորյա բացիկներ և զարդարանքներ։  ...


Երբ. Հունվար – Փետրվար 2018 Որտեղ.  Գյումրի, Հայաստան Նպատակ. Զարգացնել և ամրապնդել հայրենիքի ու սփյուռքի երիտասարդների միջև կապերը, վերջիններիս հնարավորություն տալով մասնակցել Հայաստանի առօրյա կյանքին և ներդրում ունենալ հայրենիքի զարգացմանը կամավորական աշխատանքի միջոցով, միաժամանակ բարձրացնել սփյուռքի երիտասարդների ազգային ինքնագիտակցությունը: Կամավորի առաջադրանքները. «Երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնի երիտասարդական աշխատողների մասնագիտական կարողություների զարգացմանն ուղղված հանդիպում-քննարկումների և կենտրոնի երիտասարդների հետ անհատական աշխատանքի վերաբերյալ աշխատարանների անցկացում։     ...


Երբ. Նոյեմբեր – Դեկտեմբեր 2018 Որտեղ.  Գյումրի, Հայաստան Նպատակ. Զարգացնել և ամրապնդել հայրենիքի ու սփյուռքի երիտասարդների միջև կապերը, վերջիններիս հնարավորություն տալով մասնակցել Հայաստանի առօրյա կյանքին և ներդրում ունենալ հայրենիքի զարգացմանը կամավորական աշխատանքի միջոցով, միաժամանակ բարձրացնել սփյուռքի երիտասարդների ազգային ինքնագիտակցությունը: Կամավորի առաջադրանքները. «Երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնի շահառուների համար կազմակերպել տարբեր մշակութային, սպորտային միջոցառումներ և առողջ ապրելակերպի թեմայով տարբեր աշխատարաններ, ներգրավվել կենտրոնի ֆոնդահայթայթման գործընթացում։           ...


ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝  «EVS: Open Up» ՎԱՅՐԸ՝  Սեպոլնո Կրաժենսկիե, Լեհաստան ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  ապրիլ, 2019-2020 ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝  «Stowarzyszenie Dorośli - Dzieciom» ՈԻՂԱՐԿՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ է՝  Նպաստել երիտասարդների անհատական և սոցիալական զարգացմանը, տրամադրել ապահով և նպաստավոր միջավայր՝ վերջիններիս ներուժի հզորացման համար: ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ  18-30 տարեկան, անգլերենի խոսակցական մակարդակի իմացությամբ, ակտիվ, մոտիվացված երիտասարդներ:   Ծրագրին դիմելու համար հետևեք այս հղմանը:   ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏՆ Է  ս/թ հունվարի 20-ը, 18:00-ն։ Ծրագրին ավելի մանրամասն կարող եք տեղեկանալ ծրագրի տեղեկատուից։   Հավելյալ հարցերի դեպքում...


Երբ. Հունիս 2017 – Դեկտեմբեր 2018 Որտեղ.  Գյումրի, Հայաստան Նպատակ.  Նպաստել կազմակերպության կազմակերպական զարգացմանը և երիտասարդների հզորացմանը։ Կամավորի առաջադրանքները. Աջակցել կազմակերպական զարգացմանը, կազմակերպության ֆոնդահայթայթման գործընթացին, ծրագրերի նախագծմանը և իրականացմանը, ներգրավվել կազմակերպության ընթացիկ ծրագրերում:               ...


Հյուրընկալող կազմակերպություն. Sozialer Friedensdienst Kassel e.V. Երբ. Հոկտեմբեր 2018 – Հոկտեմբեր 2019 Որտեղ.  Գյոթինգեն, Գերմանիա Նպատակ.  Նպաստել երիտասարդական աշխատանքի զարգացմանը և ապահովել երիտասարդների միջմշակութային ուսուցումը։ Կամավորի առաջադրանքները. Տեղի մանկապարտեզում երեխաների համար կազմակերպել ժամանցային և միջմշակութային միջոցառումներ, իրականացնել սեփական նախաձեռնություններ։  ...