ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ «(Dis)appearing (dis)abilities with Schuman Volunteers» ՎԱՅՐԸ՝  Լեհաստան ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2018թ. հոկտեմբեր 1 - 2019թ. հունիս/սեպտեմբեր (կախված հյուրընկալող կազմակերպությունից) ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ The Polish Robert Schuman Foundation ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ է՝  հստակ գործողությունների միջոցով բարձրացնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավածությունը հասարակության մեջ՝  խթանելով վերջիններիս ակտիվ մասնակցությունը: Ծրագրի նպատակն է նաև փոխել մարդկանց վերաբերմունքը հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ և սերմանել համերաշխություն, հանդուրժողականություն և հարգանք դեպի մարդկային արժանապատվություն և իրավունքներ։ ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ  18-30 տարեկան, անգլերենի խոսակցական մակարդակի իմացությամբ, ակտիվ, մոտիվացված երիտասարդներ։ Հաշմանդամությ...

 
Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը «Բաց երիտասարդական աշխատանք. Գյումրու երիտասարդների հզորացում» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է մասնակցելու դասընթացների հետևյալ թեմաներով՝   Երիտասարդական աշխատանքի ներածություն Երիտասարդական աշխատանքի ֆինանսավորում Երիտասարդական աշխատանքի լուսաբանում։   Դասընթացների ցանկը շարունակելի է (ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է իրականացնել 22 թեմատիկ դասընթաց)։ Մյուս թեմաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կհայտարարվի առաջիկայում։   Դասընթացների ընդհանուր նպատակն է․ Բարձրացնել Գյումրիում երիտասարդական աշխատանքի ոլորտում ծառայություններ մատուցող պետական և ոչ-կառավարական կառույցների աշխատանքի որակը՝ երիտասարդների հետ աշխատող կազմակերպությունների և կառույցներ...


ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝  «Unlock the World» ՎԱՅՐԸ՝  Կրայովա, Ռումինիա ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  2018թ.օգոստոս 1 - 2019թ. ապրիլ 1 ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝  «EXPLORATOR» ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ է՝  Բարելավել աուտիզմ սպեկտրի խանգարումներով (ASD) մարդկանց վիճակը՝ հասարակական իրազեկման միջոցառումների կազմակերպման և վերջիններիս ընտանիքների ու րենց համար աջակցության ցանցի ստեղծման միջոցով: ԾՐԱԳՐԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ  18-30 տարեկան, անգլերենի խոսակցական մակարդակի իմացությամբ, ակտիվ, մոտիվացված երիտասարդներ: Սոցիալական աշխատանքի կրթությունը և խոցելի խմբի երեխաների հետ աշխատելու փորձը կդիտվեն առավելություն։ Ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ է անգլերեն լեզվով ուղարկել ինքնակենսագրական և մոտիվացիոն նամակ հետևյալ էլ հասցեին՝ evs.sending@yic.am ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏՆ Է  ս/թ ապրիլի 28-ը,...


Երբ՝ Փետրվար – Օգոստոս, 2018 Նպատակ՝  Խթանել կամավորությունը և միջմշակութային հաղորդակցությունը՝ հավասարը հավասարին ուսուցման  և ոչ-ֆորմալ կրթական գործունեության միջոցով։ Կամավորի առաջադրանքները՝ Աջակցել «Ուրբաթօրյա սրճարանի» կազմակերպչական  աշխատանքներին, պլանավորել, նախապատրաստել և անցկացնել ֆրանսերենի ակումբ:...


Երբ. Ապրիլի 1-8, 2018 Որտեղ. Գյումրի, Շիրակի մարզ Նպատակ. Բարելավել Եվրոպական կամավորական ծառայության (ԵԿԾ) ծրագրերում ներգրավված 28 մենթորների գիտելիքների՝ նպաստելով Եվրոպական կամավորական ծառայության ծրագրեր հյուրընկալող կազմակերպությունների ներուժի զարգացմանը և ԵԿԾ ծրագրերի որակի բարձրացմանը, ինչպես նաև «զինելու» մենթորներին Եվրոպական կամավորական ծառայության կամավորներին աջակցելու և ուղղորդելու համար անհրաժեշտ կարևոր մեթոդներով, որոնք կօգնեն վերջիններիս լինել ավելի աշխատունակ։ Նկարագրություն. Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն (Հայաստան) «Bremanger commune» (Նորվեգիա)  հետ համատեղ ապրիլի 1-ից 8-ը Եվրամիության «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակներում հյուրընկալեց «Դարձի՛ր մենթոր» միջազգային դասընթացը։ Ծրագրին մասնակցում են ներկայացուցիչներ Հա...

 
Մարտի 31-ին տեղի ունեցավ Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ անդամների ոչ ֆորմալ հանդիպումը, որը տեղի ունեցավ «Երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնում: Հանդիպման ընթացքում «Երիտասարդների տան» թիմը խոսեց կենտրոնի հիմնման, երիտասարդների համար դրա կարևորության և կենտրոնի աշխատանքային ձևաչափի մասին: Հաջորդիվ, հանդիպումը շարունակվեց ավելի ջերմ միջավայրում՝ հնարավորություն տալով կազմակերպության անդամներին և աշխատակազմի անդամներին միմյանց հետ հաղորդակցվելու և հաճելի ժամանակ անցկացնելու՝ ծանոթանալով կենտրոնի աշխատանքային տարածքին: * «Բաց երիտասարդական աշխատանք. Գյումրիում երիտասարդների հզորացում» ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Աջակցություն ՀՀ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպո...


Մարտի 30-ին կայացավ Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի հերթական տեղեկատվական օրը: Հանդիպման ընթացքում ներկաները հնարավորություն ունեցան տեղեկանալու ԵՆԿ հիմնադրման, ծավալած գործունեության և իրականացվող տեղական և միջազգային ծրագրերի մասին՝ կենդանի գրադարանի մեթոդաբանությամբ։ Տեղեկատվական հանդիպմանը մասնակցեցին ավելի քան 20 երիտասարդներ Շիրակի մարզի տարբեր համայնքներից: ...