Սաբինա Ռակոչի (Լեհաստան)


Սեբաստիան Ռիչլովսկի
Երբ՝
հոկտեմբեր, 2015 – օգոստոս 2016

Նպատակ`
նպաստել երիտասարդների մոտ ստեղծագործական և գեղարվեստական հմտությունների զարգացմանը, ինչպես նաև միջմշակութային իրազեկմանը և հաղորդակցմանը:

Կամավորի առաջադրանքները՝
Շիրակի մարզի 13-30 տարեկան երիտասարդների համար անցկացնել «Ձեռագործ աշխատանք»-ի ակումբ, աջակցել «Միջմշակութային ակումբ»-ի և «Ուրբաթօրյա Սրճարան»-ի կազմակերպչական աշխատանքներին: