Հիմնադրման ամսաթիվը՝ դեկտեմբեր 2008
Պետական գրանցման ամսաթիվը՝ 22.09.2009

Երիտասարդական Նախաձեռնությունների Կենտրոնը երիտասարդական աշխատանքի բնագավառում փորձ ունեցող և այդ ոլորտում ճանաչված մի խումբ երիտասարդների կողմից հիմնադրված հասարակական կազմակերպություն է:

ԵՆԿ–ի առաքելությունը`

Նպաստել երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվության բարձրացմանը` խրախուսելով երիտասարդական նախաձեռնություններն և ակտիվ մասնակցությունը:

ԵՆԿ գործունեության հիմնական ուղղությունները`

 • Բարձրացնել երիտասարդների մասնակցությունը ազգային երիտասարդական քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման գործընթացում`
  • երիտասարդական քաղաքականության ընթացակարգի արդյունավետությունը բարձրացնող միջոցառումների կազմակերպում
  • քաղաքականություն մշակող խմբերում մասնակցություն;
  • երիտասարդների շրջանում մարդու իրավունեքների վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում;
  • այլ երիտասարդական կազմակերպությունների կարողությունների և հմտությունների զարգացում:
 • Երիտասարդների շրջանում խրախուսել կամավորությունը և նպաստել կամավորության ճանաչմանը՝
  • երիտասարդներին տեղական և միջազգային կամավորական ծրագրերին մասնակցության հնարավորության ընձեռում;
  • տեղական շահագրգիռ կողմերի հետ ցանցային համագործակցություն;
  • երիտասարդների շրջանում կամավորության ներգործության իրազեկման բարձրացում և կամավորական աշխատանքի իրավական ճանաչում:
 • Բարձրացնել մշակութային իրազեկությունը, նպաստել երիտասարդների արտիստիկ արտահայտմանը և խրախուսել միջսահմանային երկխոսությանը՝
  • արտիստիկ և մշակութային միջոցառումների, այդ թվում նաև ցուցահանդեսների, արվեստագետների կացության և ֆիլմերի ցուցադրությունների կազմակերպում և համակարգում;
  • տեղական և միջազգային դասընթացներին և միջմշակութային փոխանակման ծրագրերին մասնակցելու վերաբերյալ տեղեկատվության, խորհրդատվության և հնարավորությունների տրամադրում:
 • Բարձրացնել երիտասարդների աշխատանքային հեռանկարները և նպաստել երիտասարդների անձնային և մասնագիտական զարգացմանը՝
  • կամավորության, աշխատանքային հմտությունների զարգացման, միջանձնային հարաբերությունների, կոնֆլիկտների հանգուցալուծման և առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ դասընթացների և սեմինարների կազմակերպում;
  • որպես ռեսուրսային կենտրոնի գործունեություն՝ աջակցելով երիտասարդներին արտասահմանում կրթություն ստանալու հնարավորությունների բացահայտման գործում:
 • Նպաստել երիտասարդների լեզվական և հաղորդակցական հմտությունների զարգացմանը՝
  • երիտասարդների համար լեզվի և մշակութային ակումբների կազմակերպում;
  • բանավեճի ակումբի կազմակերպում՝ նպաստելով երիտասարդների ինքնարտահայտման, քննադատական մտածողության և համոզելու հմտությունների զարգացմանը: