YIC Mobility Logo_ PNG
       Title: “Youth Builds Peace in Europe”Place: Kobuleti, GeorgiaDates: 20-28 June, 2015The training course aims to make youth and community workers familiar with people to people concepts of reconciliation and dealing with the past in order to enhance community building processes and peace-building initiatives. In addition, we want to contribute to sharing practices in the sphere of youth work and to raise awareness for the diverse nature youth work can take particularly in the challenging field of conflict transformation.Working language of the project is English. The deadline for applications is April 19th, 2015, by 15:00. Should you have additional questions, please contact Valya Martirosyan at valya.martirosyan@yic.am....


YIC Mobility Logo_ PNG
       Անվանումը՝ “Youth Builds Peace in Europe”Վայրը՝ Քոբուլեթի, ՎրաստանՕրերը՝ հունիսի 20-28, 2015Դասընթացը նպատակ ունի իրազեկել երիտասարդական և համայնքային ոլորտի գործիչներին անձնային շփումների միջոցով հակամարտությունների կարգավորման հնարավորությունների մասին՝ համայնքի համախմբման ու խաղաղասիրական նախաձեռնությունների խթանման համար:  Ծրագրի նպատակն է նաև նպաստել երիտասարդական աշխատանքի ոլորտում փորձի փոխանակմանն ու հակամարտությունների լուծմանն ուղղված եղանակների բացահայտմանը:Ծրագրի աշխատանքային լեզուն անգլերենն է: Դիմելու վերջնաժամկետն է ս/թ ապրիլի 19-ը, ժ. 15:00-ն:Հավելյալ հարցերի համար կարող եք  դիմել Վալյա Մարտիրոսյանին valya.martirosyan@yic.am էլ.  հասցեով: *Մասնակիցները պետք է լինեն առնվազն 18 տարեկան:Դիմել...


11072193_812036215543720_922874411_n
After a long time YIC's Friday's cafe begins its useful and pleasant work, gathering many young people. This time the topic was "Staying Healthy". During cafe people helped themselves with food and the active games and dances made the atmosphere more lively. ...


11072193_812036215543720_922874411_n
Երկարատև դադարից հետո ԵՆԿ -ի ուրբաթօրյա սրճարանը սկսում է կրկին իր օգտակար և հաճելի աշխատանքը՝ համախմբելով բազում երիտասարդների: Այս անգամ ուրբաթօրյա սրճարանի թեման էր «Մնալ առողջ»: Թեմայի շրջանակներում կազմակերպվեց հյուրասիրություն, իսկ ակտիվ խաղերն ու պարերն ավելի առույգ դարձրին մթնոլորտը: ...


happy-international-womens-day copy_0
Dear women and girls,On behalf of Gyumri "Youth Initiative Centre Centre" and personally, I would like to congratulate you with this sunny and bright day - 8 of march.I wish you infinite love, health, feminity, tenderness and wisdom. Be always sunny, smiling and always keep the noble values which are typical to Armenian woman and which always make you special.Special congratulations to YIC's beautiful girls. I am thankful to you for your beauty, tenderness, wisdom, brightness, patience and love.With the best wishesArtur NajaryanYIC president ...


happy-international-womens-day copy_0
Սիրելի կանայք և աղջիկներ,Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն»-ի և անձամբ իմ անունից, ի սրտե շնորհավորում եմ Ձեզ այս արևոտ և գարնանային տոնի՝ մարտի 8-ի կապակցությամբ: Ձեզ անսահման առողջություն, կանացիություն, քնքշություն, սեր և խոհեմություն:Միշտ լինեք արևոտ, ժպտերես և բարձր պահեք հայուհուն բնորոշ վեհ արժեքները, որով մշտապես առանձնանում և առանձնահատուկ եք դառնում:Առանձնակի ուզում եմ շնորհավորել ԵՆԿ ՀԿ-ի գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին: Շնորհակալ եմ Ձեր գեղեցկության, քնքշության խոհեմության, պայծառության, համբերատարության և տված սիրո համար:Լավագույն մաղթանքներով՝Արթուր ՆաջարյանԵՆԿ ՀԿ նախագահ  ...


YIC-logo-Mobility_0
             Title: “MediAct”Place: Zagreb, CroatiaDates: 17-26 April, 2015“MediAct” is an international youth exchange that will take place in Croatia, Zagreb uniting 30 people from 6 different countries: Armenia, Romania, Turkey, Georgia, Croatia and Greece.The goal of the exchange is to raise awareness about discrimination in social media and give an opportunity to young people to acquire skills and competences on using social media while spreading tolerance.Working language of the project is English. The deadline for applications is February 10th, 2015, by 15:00. Should you have additional questions, please contact Valya Martirosyan at valya.martirosyan@yic.am. *Applicants should be 18-30 years old. Apply for ...


YIC-logo-Mobility
            Անվանումը՝ «MediAct»Վայրը՝ Զագրեբ, ԽորվաթիաՕրերը՝ ապրիլի 17-26, 2015«MediAct»-ը երիտասարդական փոխանակման ծրագիր է, որը տեղի է ունենալու Խորվաթիայի մայրաքաղաք Զագրեբում և որը համախմբելու է  թվով 30 երիտասարդների` 6 տարբեր երկրներից` Հայաստան, Ռումինիա, Թուրքիա, Վրաստան, Խորվաթիա և Հունաստան:  Ծրագրի նպատակն է խթանել երիտասարդների իրազեկումը սոցիալական լրատվամիջոցներում խտրականության վերաբերյալ և հաղորդել սոցիալական լրատվամիջոցների կիրառման նոր գիտելիքներ ու հմտություններ` միաժամանակ խթանելով հանդուրժողականություն:Ծրագրի աշխատանքային լեզուն անգլերենն է: Դիմելու վերջնաժամկետն է ս/թ փետրվարի 10-ը, ժ. 15:00-ն:Հավելյալ հարցերի համար կարող եք  դիմել Վալյա Մարտիրոսյանին valya.martirosyan@yic.am էլ.  ...


unnamed
Gyumri "Youth Initiative Centre" NGO has been announced as the best youth organization of Shirak Region in the framework of "Youth awards - 2014" contest organized by The Ministry of Sport and Youth Affairs of RA!It's always inspiring and pleasant when the work done is appreciated. See more  ...


unnamed
Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից կազմակերպված «Երիտասարդական մրցանակաբաշխություն - 2014» մրցույթի արդյունքում, ճանաչվել է Շիրակի մարզի լավագույն երիտասարդական հասարակական կազմակերպություն: Հաճելի և ոգևորիչ է, երբ գնահատվում է կատարված աշխատանքը: Տեսնել ավելին ...